Fahrenheit to celsius

Hoe de Fahrenheit naar Celsius Converteer je?

De twee meeteenheden voor temperaturen zijn Celsius en Fahrenheit. Vaak is het geen gemakkelijke taak om de eenheid van graden Celsius naar Fahrenheit te converteren of andersom. In deze artikel, zullen we stap voor stap uitleggen hoe je de Fahrenheit naar Celsius converteert.

Temperaturen

Temperaturen worden gemeten in een van twee eenheden: Fahrenheit of Celsius. Fahrenheit werd uitgevonden door de Duits- Poolse fysicus Daniel Gabriel Fahrenheit, en het beginpunt is 0 graden Fahrenheit, terwijl 32 graden Fahrenheit water bevriest. Celsius, ook bekend als graden Celsius, werd uitgevonden door de Zweedse astronoom Anders Celsius en het beginpunt is 100 graden Celsius, terwijl 0 graden Celsius water bevriest.

Uitleg Formule

Voor het converteren van Fahrenheit naar Celsius, of vice versa, gebruik je een berekening om de eenheid van graden om te zetten. De formule voor het omzetten van Fahrenheit naar Celsius is: Celsius = (Fahrenheit – 32) x 5/9.

De formule voor het omzetten van Celsius naar Fahrenheit is: Fahrenheit = (Celsius x 9/5) + 32.

Stap Voor Stap Omzetten Fahrenheit naar Celsius

Om de Fahrenheit naar Celsius te converteren, volg je simpelweg de stappen hieronder:

Stap 1

Subtraheer 32 van je Fahrenheit getal.

Stap 2

Vermenigvuldig het resultaat met 5.

Stap 3

Vermenigvuldig dit resultaat met 9.

Stap 4

Het antwoord dat je krijgt is het aantal graden Celsius.

Stap Voor Stap Omzetten Celsius naar Fahrenheit

Om de Celsius naar Fahrenheit te converteren, volg je de eenvoudige stappen hieronder:

Stap 1

Vermenigvuldig je Celsius getal met 9.

Stap 2

Vermenigvuldig dit resultaat met 5.

Stap 3

Voeg 32 toe aan het antwoord.

Stap 4

Het antwoord dat je krijgt is het aantal graden Fahrenheit.

Voorbeeld / Calculator

Omprobeert te laten zien hoe de berekening werkt, volgen hier een paar voorbeelden.

Om 25 graden Celsius om te zetten naar Fahrenheit, neem je 25 en vermenigvuldig je het met 9. 25 x 9 = 225. Vermenigvuldig dit antwoord met 5. 225 x 5 = 1125. Voeg aan dit antwoord 32 toe. 1125 + 32 = 1157. Het antwoord dat je krijgt is 1157, dat is 25 graden Celsius in graden Fahrenheit.

Om 40 graden Fahrenheit om te zetten naar Celsius, neem je 40 en subtraheer je 32 van dit getal. 40 – 32 = 8. Vermenigvuldig dit antwoord met 5. 8 x 5 = 40. Vermenigvuldig dit antwoord met 9. 40 x 9 = 360. Het antwoord dat je krijgt is 360, dat is 40 graden Fahrenheit in graden Celsius.

Opmerkingen en Tips

Het is belangrijk om te onthouden dat de Celsius formule en Fahrenheit formule min of meer hetzelfde is. Onthoud ook dat 32 graden Fahrenheit gelijk is aan 0 graden Celsius, en dat water bij 0 graden Celsius bevriest.

Voorbeeld Situatie

Stel je hebt een oven die de temperatuur moet instellen op 200 graden Celsius. Hoe weet je dat dit overeenkomt met 392 graden Fahrenheit als je alleen graden Celsius hebt?

Om dit te bepalen, neem je 200 graden Celsius en vermenigvuldig je het met 9. 200 x 9 = 1800. Vermenigvuldig dit antwoord met 5. 1800 x 5 = 9000. Voeg hier 32 toe aan het antwoord. 9000 + 32 = 9032. Het antwoord dat je krijgt is 9032, dat is 200 graden Celsius in graden Fahrenheit.

FAQ’s

Hoeveel graden Fahrenheit is 0 graden Celsius?

0 graden Celsius is gelijk aan 32 graden Fahrenheit.

Hoe converteer ik graden Fahrenheit naar graden Celsius?

Om graden Fahrenheit naar graden Celsius te converteren, subtraheer 32 van je Fahrenheit getal. Vermenigvuldig dit met 5. Ten slotte vermenigvuldig dit met 9.

Hoeveel graden Celsius is 100 graden Fahrenheit?

Om 100 graden Fahrenheit naar graden Celsius te converteren, neem je 100 en vermenigvuldig je het met 5. 100 x 5 = 500. Vermenigvuldig dit antwoord met 9. 500 x 9 = 4500. Subtraheer hier 32 van. 4500 – 32 = 4468. Het antwoord dat je krijgt is 4468, dat is 100 graden Fahrenheit in graden Celsius.

Hoe converteren we Celsius naar Fahrenheit?

Om graden Celsius naar graden Fahrenheit te converteren, vermenigvuldig je je Celsius getal met 9. Vermenigvuldig dit resultaat met 5. Voeg 32 toe aan het antwoord. Het antwoord is het aantal graden Fahrenheit.

Welke getallen representeren een bevrijzingspunt?

Het bevrijzingspunt verschilt afhankelijk van de eenheid die je gebruikt. De kookpunt in graden Celsius is 0, terwijl het kookpunt in graden Fahrenheit 32 is.

Conclusie

Het is niet altijd makkelijk om de Fahrenheit naar Celsius converteren en andersom zonder een formule of een rekenmachine. In dit artikel hebben we uitgelegd hoe je in slechts vier stappen de Fahrenheit naar Celsius converteert, maar ook hoe je de Celsius naar Fahrenheit converteren. Nu je deze eenvoudige stappen kent, ben je in staat om temperaturen te meten met beide systemen.