Cito Entreetoets

Op de basisschool maakt uw kind tweemaal per jaar een cito toets en in groep 7 is één van die toetsen de Entreetoets. De Entreetoets is een speciale Citotoets die gebruikt wordt om de resultaten op de Centrale Eindtoets te voorspellen.

De Centrale Eindtoets is de Citotoets die in groep 8 wordt afgenomen en die gebruikt wordt om het schooladvies voor uw kind te bepalen voor de middelbare school. De Entreetoets is daarmee een belangrijk ijkpunt in de schoolcarrière van uw kind. Maar wat als uw kind moeite heeft met het maken van Citotoetsen?

Trainen voor de Entreetoets

Sommige kinderen hebben moeite met de manier waarop in de Citotoetsen de vragen worden gesteld. Het type vraagstelling is namelijk vaak net even anders dan wat de kinderen op school gewend zijn. Maar omdat de cito Entreetoets, evenals de Centrale Eindtoets, van belang is voor het vaststellen van het schooladvies voor de middelbare school, is het extra vervelend als uw kind hierop een lagere score haalt dan zijn of haar eigenlijke niveau.

Dat kan immers negatief uitpakken voor het schooladvies dat uw kind krijgt. Daarom is het, als uw kind moeite heeft met Citotoetsen, aan te raden om voor de Entreetoets te trainen.

Gewoon thuis aan de slag

Trainen voor de Entreetoets klinkt zwaarder dan het is. U kunt dit namelijk gewoon zelf thuis doen, met behulp van de oefenboeken van Smartie. De oefenboeken voor groep 7 sluiten zeer goed aan op de lesstof op school en bevatten veel oefenopgaven, waarin de manier van vragen stellen hetzelfde is als in de cito Entreetoets.

Zo went uw kind aan de manier van vragen stellen en kan hij of zij betere resultaten behalen op de Entreetoets. De boeken zijn zeer geschikt om thuis mee aan de slag te gaan maar kunnen ook gebruikt worden voor bijles. 

Owl Age12 3