Engels

Engels: Wat Je Moet Weten Over Dit Draakachtige Wezen

Engels zijn zowel in de klassieke mythologie als in fantasystories van alle tijden hebben altijd een magische rol gespeeld als een mythologisch wezen dat, vaak als een soort draak, mensen adviseert, uitdaagt of jolijt. Hoewel de meeste moderne vertellingen over engels hun oorsprong vinden in middeleeuwse christelijke verhalen, hebben ze een resonantie in veel verschillende culturen. Maar wat zijn engels precies? En wat nomen ze specialer dan andere charismatische wezens? Dit artikel zal uitgebreid ingaan op de achtergrond, symbolische betekenis en voorstelling van engels, evenals enkele mysterieuze mythen en legendes.

Geschiedenis van de Engel

Engels komen voort uit de mythen, legendes en de religieuze vertellingen van vele verschillende culturen over de hele wereld. Hoewel de bronnen verschillen, vertegenwoordigt het figureren van engels algemeen een verbindingsmiddel tussen mensen en een divinitair, brutaal kosmisch wezen. Engelen komen voor in verhalen uit China (wiegen) en Azië (garuda’s), evenals in de verhalen van de oude Grieken (Tarakee) en in de Scandinavische mythologie (Valkenburg).

Het klassieke, christelijke beeld van de engel heeft een zeer karakteristieke aanwezigheid in de Westerse cultuur, met hun diensten aan God en hun tussenkomst in menselijke zaken. Dit beeld is gebaseerd op de boeken van de joden in het Oude Testament en hun omkering in de traditionele christelijke religieën. De kwaliteiten en attributen van engelen zijn door de eeuwen heen in tal van boeken, beelden en verhalen aangegaan.

Het Symbool Van De Engel

Engelen staan ​​symbolisch voor eenheid tussen het natuurlijke en het goddelijke, het menselijke en het metafysische. Ze symboliseren een brug tussen de twee of tussen de levensenergie en God, en symboliseren ook antwoorden en genezing. Ze staan ​​ook vaak gewoon voor een vreedzame, stille aanwezigheid van de bedoeling van de diviniteit, alles zegenend en te allen tijde behoedend.

Volgens de Bijbel, worden engelen vaak gezien als bemiddelaars tussen God en mensen, die handelen in naam van God of de Hemel. Engelen worden vaak afgebeeld als vreedzame, zorgzame wezens die lichtbakens zijn. Ze lokken en aanmoedigen mensen om klaar te zijn om de weg naar spirituele waarheid te verlichten, en maatschappelijke en spirituele waarden te verdedigen.

Jezus Engelen In Het Nieuwe Testament

Jezus had verschillende engelen die hij als boodschappers en hulpbronnen gebruikte. Engelen spelen ook een belangrijke rol in de vele verhalen uit het Nieuwe Testament. In de Bergrede vertelde Jezus, “Ziet, Ik zend mijn engelen uit, en ze zullen gaan uit voor mijn aangezicht, en zal uitgaan en de uitverkorenen uit Israël verzamelen”. Engelen worden ook bedoeld om tekens van God, ofwel tegenoverstanders ofweldigaren tegen God, te helpen de weg te vinden naar waarheid en postering in tijden van verleiding.

Engelen Getoond In Western Art

Engelen zijn van verschillende potenties en getinten, waarbij sommige als verheven zielen worden bedoeld. Ze worden vaak afgeschilderd als mooie, met licht geklede mannen en vrouwen met grote vleugels, die zowel verheven als mysterieus lijken.

Engelen hebben bekende voorkomens gekregen in verschillende kunstgerichten, waaronder christelijke kunst en wereldlijke referenties. In christelijke kerken, cathedraals en andere gebouwen zijn meer dan de eeuwen heen tal van beelden en schilderijen van engelen gecreëerd, die krachtige symbolen van Schijn, Liefde en Troost waren. Engelen verschijnen in veel verschillende kunstwerken, waaronder schilderijen, beeldhouwwerk, fotografie en stripverhalen.

Engelen In Het Dagelijks Leven

Volgens de meest recente bevindingen over engelen en hun aanwezigheid in het dagelijks leven, benadrukken ze de liefde, veiligheid en geestelijke groei die we in ons leven ervaren. Men gelooft dat deze engelen worden omgeven door genezende energieën, die we armen om ons goed te laten voelen, autoriteit te geven, en ons te helpen groeien. Sommige mensen denken dat taboeonderwerpen, zoals de dood of problemen in het dagelijks leven, goed worden begrepen als de door het licht omringende kracht van de engel gerespecteerd en erkend wordt.

Engelen Voorstelling In Culturele en Religieuze Verhalen

Engelen worden vaak afgeschilderd als wezens die benadrukken dat het goddelijke het ultieme leidende principe is in al het leven. Engelsbeelden, verhalen, leerstellingen en andere concepten worden in veel culturen en religies met respect bekeken. In de joods-christelijke traditie is de engel een gezant die God verbindt met mensen en als een relatie dienend tussen mensen en God, om Gods hoge leerstellige waarden tot uiting te brengen.

Rond de wereld hebben sommige mensen de overtuiging dat engelen daadwerkelijk als mentoren voor de mensheid zijn of door mensen naast hun bed staan ​​om hen te helpen bij het maken van difficulte keuzes. Voor sommige mensen biedt geloof in engelen verlichting en steun op moeilijke momenten, ervaringen en situaties. Voor velen zijn engelen verhalen die showen dat waarheid en licht sterker zijn dan angst en dat liefde de betere keuze is tussen twee kwaden.

Mythen Over De Engel

Mythen en legendes die geassocieerd zijn met engelen, worden vaak verteld in verschillende religieuze tradities en culturen. In het Midden-Oosten en de Indiase subcontinenten, vertegenwoordigden Angelen manen van goedheid die God zendt in tijden van nood. Sommige verhalen hebben ook een warme, zachte aanwezigheid die hulp biedt bij moeilijkheden, zoals de joodse legende over Jacob die wordt bezocht door God’s Engel. Er is ook de vertelling van Elia, die het leven redde van een jongen van de innames van de broederschap.

Gezegd Engelen

Er zijn vele mythen over onzichtbare wezens, zoals gezegde engelen, die worden gemeld als machtige figuren die hun verschijning aannemen als middelaars tussen mensen en de hemelse wereld. Sommige van deze legenden worden verteld als verhalen over een ontvanger die op een bijzondere manier wordt bezocht door een Gezegde Engel, die een teken brengt en ervoor zorgt dat liefde of andere antwoorden naar hem komen.

De meeste verhalengezegden engelen zijn ontstaan ​​uit Israël, waar de christelijke interpretatie van de engel algemeen bekend is. De verhalen zijn vaak verband houder met hoe een ontvanger innerlijk forceert, op zoek naar antwoorden, totdat de gezegende engel wordt uitgezonden om antwoorden en licht te verlichten.

Een Moderne Visie Op Engelen

Hoewel de moderne forensische psychologie eerder maar weinig aandacht had besteed aan engelen, een Moderne Visie op de Engel is een religieus concept dat gebaseerd is op ervaringsgerichte inzichten die zijn geïnspireerd door de conceptuele en spirituele mogelijkheden van engelen.

Met een Moderne Visie op Engelen, geloven sommige mensen dat we kunnen verlichten door het licht, het verleden te ontdoen van schuld, te zegenen met hoop en hoop te verminderen. Velen geloven ook dat schuld en boosheid moeten worden verminderd met liefde en acceptatie, en dat God liefde is en de enige echte liefde die zal helpen te verlichten.

essentie De Engel

De essentie van de engel is tevens een diepgeworteld idee dat het goddelijke burgersleeft, en dat beïnvloedt onze keuzes, ons karakter en ons doel in dit leven. Door engelen te respecteren, kunnen we met mededogen naar anderen kijken en op een lieve manier omgaan met slechte ervaringen of tegenstrijdigheid. Het accepteren van engelen als een realiteit kan ons in staat stellen om naar kwade krachten te kijken als kansen om tot verandering te groeien.

Engels: een Conclusie

Engelen worden afgebeeld in verschillende manieren in culturen over de hele wereld. Ze staan ​​meestal symbool voor een brug tussen het goddelijke en het menselijke, het metafysische en het natuurlijke, met hun kwaliteiten en attributen. Engelen worden vaak gezien als boodschappers en vertrouwde dienaren van God en heeft als uitdrukking dat liefde en vrede boven haat en oorlog gaan. Engelen schijnen als bronnen van lichtbakens en geestelijke steun bij moeilijke keuzes, problemen, en situaties. De mythen, legendes en beelden van engelen relevant blijven voor onze wereld vandaag de dag, waardoor ze een versterkende cultuur van hoop en liefde voor zichzelf en anderen.

FAQs

Waar Frengelen vandaan?

Engelen komen oorspronkelijk voort uit de mythen, legendes en religieuze vertellingen van vele verschillende culturen over de hele wereld. Hoewel de bronnen verschillen, vertegenwoordigt het figureren van engelen een verbindingsmiddel tussen mensen en een divinitair, brutaal kosmisch wezen.

Wat symboliseren Engelen?

Engelen staan ​​symbolisch voor eenheid tussen het natuurlijke en het goddelijke, het menselijke en het metafysische. Ze symboliseren een brug tussen de twee of tussen de levensenergie en God, en symboliseren ook antwoorden en genezing.

Wat zeggen verhalen over de Engel?

Verhalen over engelen vertegenwoord