Diatoetsen

Diatoetsen worden gebruikt om de vorderingen van een leerling in het basisonderwijs te volgen. Aan de hand van de resultaten van een toets kan worden beoordeeld of het kind de stof voor de groep waarin hij zit voldoende beheerst. Als de uitslag daar aanleiding voor geeft kan worden overwogen om het kind bijlessen te laten volgen of eventueel een jaar te laten doubleren. Het bijlesmateriaal voor leerlingen in het basisonderwijs van Smartie sluit aan bij de vraagstelling in de Diatoetsen.

Prestaties van leerlingen volgen

Zowel voor docenten als voor ouders is het belangrijk te weten hoe een kind het doet op school. De docent kan de vorderingen van de leerlingen inzichtelijk maken via een leerlingvolgsysteem (LVS). Aan de hand van de gegevens die over de leerling zijn verzameld met behulp van de afgenomen DIA toetsen. Deze toetsen zijn standaard en dus niet beïnvloed door de docent. Aan de hand daarvan kunnen de vaardigheden van de leerling dus objectief worden gemonitord.

Goede taal- en rekenvaardigheid

Het is belangrijk dat een kind gedurende de basisschooltijd een goede taal- en rekenvaardigheid ontwikkelt. Dit start natuurlijk al in groep 3 en wordt gedurende de rest van de basisschooltijd verder uitgebreid en geperfectioneerd. De Diatoetsen kunnen worden ingezet om te beoordelen of het kind de stof van het leerjaar voldoende beheerst. Dat begint in groep 3 met optellen en aftrekken. Vanaf groep 4 komt daar vermenigvuldigen bij en later delen. In de bovenbouw leren kinderen rekenen met valuta, gewichten, tijd en maten. Vaardigheden waar ze niet buiten kunnen bij het volgen van het voortgezet onderwijs en een beroepsopleiding en natuurlijk in hun maatschappelijke carrière.

Ondersteuning door Smartie

Soms blijkt dat een kind op een bepaald vlak niet goed kan meekomen. Sommige kinderen hebben moeite met rekenen. Anderen hebben problemen met grammatica of met begrijpend lezen. Als uit tussentijdse Diatoetsen blijkt dat een kind een achterstand heeft dan kan bijles nodig zijn. Smartie levert bijlesmateriaal voor de groepen 3 tot en met 8. Door de opdrachten in de boekjes te doorlopen kan het kind zijn kennis op het gewenste niveau brengen. Daarnaast is er de app waarmee het kind online via een computer of tablet kan werken.

Owl Age12 3

Verbeter de resultaten van de Diatoets

Wil je de resultaten van de Diatoets voor je leerlingen of voor je eigen kind verbeteren? Bestel dan de Smartie bijles materialen. Scholen kunnen een PDF bestellen die voor meerdere leerlingen mag worden gebruikt. Ouders kunnen de boekjes zelfstandig online bestellen, dit hoeft dus niet via de school. Uiteraard is het belangrijk dat ouders en leerkracht met elkaar in gesprek gaan om te bekijken of het kind voldoende vorderingen maakt in de klas of dat er aanvullende ondersteuning nodig is. Er is lesmateriaal van Smartie beschikbaar voor de drie belangrijkste onderdelen van het leerproces op de basisschool, namelijk grammatica, begrijpend lezen en rekenen. Als een kind deze basis vaardigheden goed beheerst heeft dat vrijwel altijd een positieve invloed op de prestaties voor andere vakken.