De basis van rekenen

Rekenen leren

Op de basisschool moeten kinderen rekenen leren en dat kan voor heel wat problemen zorgen. Een kind dat moeite heeft met rekenen moet zich erg inspannen om het niveau in de klas bij te houden. Wanneer dit niet lukt, ontstaat er al snel een achterstand. Als het kind hier niet bij geholpen wordt of als de achterstand niet wordt gesignaleerd, komt het vervolgens van de regen in de drup.

Want de moeilijkheidsgraad van de lesstof stijgt en het kind moet proberen deze stof te begrijpen, terwijl hij of zij eigenlijk de eerdere stof nog niet onder de knie heeft. En als de basis niet goed is, is alle stof die op die basis verder borduurt ongrijpbaar. 

Terug naar de basis van rekenen leren

Wanneer uw kind moeite heeft met rekenen leren, is het dus van groot belang om hem of haar te helpen, zodat u verdere problemen in de toekomst kunt voorkomen. Rekenen blijft immers gedurende de hele basisschool- en middelbareschooltijd terugkomen. Om voor een stevige basis te zorgen, moet u bij het begin beginnen.

Daarom behandelen de oefenboeken en bijlesboeken van Smartie alle onderwerpen van rekenen vanaf het begin tot en met de groep van uw kind. Zo krijgt uw kind de kans een stevige basis te leggen en van daaruit de rekenkennis verder te verbreden.

Oefenboeken met antwoordenboek

Misschien herkent u de rekenproblemen van uw kind en is rekenen ook niet uw sterkste kant. Toch kunt u met de oefenboekens van Smartie uw kind prima helpen. Voor iedere oefenboeken is namelijk een antwoordenboek beschikbaar, dat u los bij kunt bestellen. Uiteraard zijn de boeken ook heel geschikt voor bijles. De stof is zo ontwikkeld dat deze goed aansluit bij de lesstof in de klas.

Bovendien is de vraagstelling van de opgaven gelijk aan die van de Citotoets, zodat het oefenen met de oefenboeken ook meteen een hele goede voorbereiding is op de Citotoetsen. Zo wordt rekenen leren voor uw kind een stuk prettiger.

Owl Age12 3