Conform Citovraagstelling

Verschillende lesmethodes

Aan het einde van de basisschool moeten alle scholieren een eindtoets afleggen, ongeveer 70% van de basisscholen neemt de Cito-eindtoets af. Deze toets dient ervoor om hen in te delen naar niveau (volgens een bepaalde normering) aan het begin van de middelbareschooltijd. Afhankelijk van deze indeling krijgen scholieren verschillende mogelijkheden aangeboden die veel invloed kunnen hebben op de rest van hun beroepsontwikkeling, carrière en toekomst.

Daardoor kan het resultaat van de Cito-toets of eindtoets enorm veel impact hebben op de rest van het leven van een kind. Bij Smartie wordt door middel van de oefenmaterialen, vertrouwen opgebouwd bij de leerling hoe om te gaan met de vraagstelling. Door te oefenen met vragen die conform zijn aan de Cito vraagstelling, went je kind met deze methode direct aan de manier van denken en formuleren die gebruikt wordt bij de Cito-toets.

Een goede voorbereiding geeft resultaat

Voor veel kinderen is de Cito-toets één van de eerste momenten waarop ze uitgedaagd worden door middel van toetsing. Dat kan heel veel stress opleveren en die spanning helpt natuurlijk niet om het best mogelijke resultaat te behalen. Bij het ontwikkelen van de oefenboeken van Smartie wordt daar vanaf groep drie al rekening mee gehouden. Dat gebeurt door kinderen te ontmoeten op hun eigen niveau.

De stof van Smartie is adaptief opgezet, want we bouwen het op qua een moeilijkheidsgraad van begin naar eind. Daardoor behaalt elk kind genoeg succes om zelfvertrouwen op te bouwen en worden ze genoeg uitgedaagd om geïnteresseerd te blijven. Tegelijkertijd worden in het lesmateriaal van Smartie methoden gebruikt die de kinderen helpen om te wennen aan de methodiek van de Cito vraagstelling.

Zenuwen zijn niet nodig

Het doel van de Cito-toets is het in kaart brengen van de vaardigheden van scholieren. In het uiteindelijke advies voor de middelbare school speelt naast de Cito-toets ook het advies van de leraar mee. Het is belangrijk dat kinderen hiervan op de hoogte zijn en weten dat ze niet onnodig zenuwachtig hoeven te zijn.

Het helpt als de kinderen weten wat er op hen af gaat komen en ze al op hun gemak zijn met de vorm van vragen in de Cito-toets. Daarom zijn de vraagstellingen in het lesmateriaal van Smartie al vanaf het begin conform de methodiek van de Cito vraagstelling én de leerlijnen en kerndoelen van het SLO. Zo is het bijvoorbeeld ook geschikt voor de IEP en andere LVS. Kinderen leren daardoor omgaan met de multiple choice vorm. Onbewust ontwikkelen ze zo de vaardigheid om de vragen en antwoorden eerst goed door te lezen en trickvragen te herkennen.

Owl Age12 3