Citotrainer

Een Citotrainer is geen extra leerkracht op de basisschool. Het is een mogelijkheid om een kind goed voor te bereiden op de Citotoets. Deze toets wordt op veel scholen afgenomen om te bepalen naar welke vorm van voortgezet onderwijs een kind kan na de basisschool. De uitslag van de toets is belangrijk, maar ook het advies van de leerkracht in groep 8 wordt zwaar meegewogen. Hij of zij kent de leerling tenslotte goed. Maar desalniettemin moet de leerling natuurlijk wel een zo goed mogelijk resultaat halen voor de belangrijke eindtoets in groep 8.

Trainen op de basisvaardigheden

Er zijn twee vaardigheden die belangrijk zijn. Dit zijn rekenen en taal. Dat klinkt simpel, maar het is wel de basis waar de rest van de vakken op is gebaseerd. Als een kind goed is in rekenen en goed is in taal dan heeft het vaak met andere vakken ook minder moeite. Een kind dat goed is in Nederlands zal ook vreemde talen makkelijk oppikken. Een kind dat goed begrijpend kan lezen zal sneller informatie oppikken die van belang is voor biologie, aardrijkskunde of economie. Een kind dat geen moeite heeft met rekenen zal de exacte vakken sneller doorgronden dan zij die een wat minder goed ontwikkelde rekenknobbel hebben. Natuurlijk is er altijd sprake van talent voor bepaalde vakken. Maar een citotrainer kan zeker helpen om resultaten te verbeteren.

Het kwartje valt niet altijd meteen

Een kind dat niet foutloos Nederlands kan schrijven of dat complexere sommen niet snapt is niet per definitie dom. Vaak is het een kwestie van niet snappen hoe taal of rekenen werkt. Dat kan al in de onderbouw van de basisschool naar voren komen. Het is dan ook belangrijk om zo vroeg mogelijk te starten met citotraining. Dit is niet alleen van belang voor groep 8 leerlingen. Als bepaalde basiskennis en -vaardigheden in lagere klassen al extra aandacht krijgen dan heeft het kind daar voordeel van tijdens de Cito toets en ook op de middelbare school en vervolgopleiding daarna.

Citotraining met Smartie

Citotraining met Smartie is niet alleen nuttig, het is ook nog eens leuk. Als het kind die ingewikkelde sommen ineens wel snapt, of een opstel inlevert zonder ook maar één spelfout, dan doet dat iets met het zelfvertrouwen van het kind. Daarom kan het heel nuttig zijn om rekenen, begrijpend lezen en foutloos Nederlands schrijven te oefenen met de boekjes of de online app van Smartie. Het lesmateriaal is speciaal toegesneden op de verschillende groepen.

Owl Age12 3

Online bestellen van Smartie lesmateriaal

Het lesmateriaal van Smartie kun je online bestellen. Scholen kunnen de boekjes ook als PDF kopen. Op die manier kan het lesmateriaal aan meerdere leerlingen beschikbaar worden gesteld. Hiervoor gelden speciale tarieven. Ouders kunnen de boekjes ook op eigen initiatief bestellen voor hun kind. Vervolgens kan het kind aan de slag met de Citotraining in zijn eigen tempo. Het is belangrijk net te veel druk te leggen op het kind en de prestaties. De schooltijd moet ook na de basisschool leuk blijven zodat de leerling met plezier de lessen blijft volgen.