Cito

De Cito toets is al sinds vele decennia een vaak gebruikte methode om de kennis van kinderen op de lagere school te toetsen. De belangrijkste toets is die in groep 8. Aan de hand van de uitslag van deze toets wordt mede bepaald welk vervolgonderwijs het kind gaat volgen. Weliswaar telt hierbij ook het advies van de leerkracht mee. Maar de uitslag van de Citotoets is voor ieder kind een mijlpaal. Sommige kinderen zijn erg nerveus voor de toets. Dit kan hun prestaties nadelig beïnvloeden. Gelukkig kan er vooraf worden geoefend en getraind. Dit maakt het voor veel kinderen minder spannend om de toets te maken.

Citotraining met Smartie

Als een kind bepaalde vaardigheden wel beheerst maar moeite heeft met de vraagstelling die door Cito wordt gehanteerd, dan kan dit leiden tot een minder goed resultaat van de eindtoets. Dat is natuurlijk zonde. Hierdoor kan een kind een minder goed schooladvies krijgen dan op basis van zijn kennis en vaardigheden. Daarom is het goed om het beantwoorden van Cito vragen te oefenen. Op die manier weet het kind wat het kan verwachten. Dit zorgt vaak voor minder spanning. Als een kind vragen die gelijk zijn aan die van de Citotoets goed kan beantwoorden dan moet de Cito toets toch ook goed gaan. Een kind dat dit vertrouwen heeft behaalt vaak een beter resultaat.

Rekenen en taal oefenen

De twee basisvaardigheden die bij de Cito toets worden beoordeeld zijn rekenen en taal. Bij taal wordt onderscheid gemaakt tussen begrijpend lezen en het juist schrijven en spellen van het Nederlands. Bij rekenen komen allerlei berekeningen aan bod zoals basis sommen maar ook rekenen met tijd, met gewichten en andere maten en met geld. De lesstof van Smartie zorgt ervoor dat het kind al deze vaardigheden extra kan oefenen als daar aanleiding voor is.

Het best haalbare resultaat bij de Cito toets

Ieder kind heeft dromen. Dokter worden, automonteur, verpleegster of docent. Om de daarvoor bedoelde opleiding te volgen zijn bepaalde vaardigheden nodig. Een minimale vooropleiding is dan vrijwel altijd een vereiste. Natuurlijk moet een kind niet boven zijn kunnen moeten presteren. Maar het is wel fijn als een kind naar passend voortgezet onderwijs kan waar het een fijne tijd op school heeft. Natuurlijk kan er daarna altijd nog worden bijgeschoold om alsnog het Hbo te kunnen doen. Sommige mensen zijn laatbloeiers, daar is niets mis mee.

Owl Age12 3

Cito en het leerlingvolgsysteem

Vrijwel iedere basisschool werkt met een leerlingvolgsysteem. De resultaten van tussentijdse cito trainingen met Smartie kun je prima in dit systeem invoeren. Op die manier kan de docent in één oogopslag zien hoe een leerling ervoor staat. Deze informatie is ook erg nuttig bij het voeren van tienminutengesprekken met de ouders van leerlingen. Daarnaast kan gemakkelijk worden beoordeeld of een kind extra bijles nodig heeft op het gebied van taal of rekenen. Tijdig bijsturen kan ervoor zorgen dat het niveau van een leerling op het gewenste niveau komt voor een goed Cito resultaat in groep 8.

Smartie helpt bij het behalen van een goed Cito resultaat

Hebben leerlingen in je klas wat extra hulp nodig met taal en rekenen? Heeft jouw kind moeite met bepaalde sommen of moet het begrijpend lezen extra worden getraind? Smartie biedt bijles materiaal dat aansluit bij de vraagstelling van Cito. Hiermee kan het kind dus optimaal worden bijgeschoold en getraind voor de spannende Cito toets.