Cito woordenschat

Cito woordenschat

Bij de cito is woordenschat een vast onderdeel waarop de kennis van uw kind getoetst wordt. Woordenschat is een onderdeel van het vak taal, evenals spelling, grammatica en begrijpend lezen. Uw kind wordt tijdens de cito toets op al deze onderdelen getest, zodat er een goed beeld ontstaat van het taalniveau.

Dit is aan het einde van de basisschool van groot belang voor het vaststellen van het schooladvies voor uw kind voor de middelbare school. Is de woordenschat van uw kind niet voldoende, dan doet u er goed aan om met uw kind aan een vergroting van zijn of haar woordenschat te werken. 

 

Lezen en oefenen

Een goede methode om de woordenschat van uw kind te vergroten is door heel veel te lezen met uw kind. Door te lezen komt uw kind in aanraking met tal van woorden die hij of zij nog niet kent. In een verhaal bevinden woorden zich bovendien in een context, waardoor de betekenis van een nieuw woord voor uw kind vaak snel duidelijk is.

Dit is niet het geval wanneer u de woorden los zou aanbieden, dus zonder context. Lezen is dan ook een uitstekende manier om aan de woordenschat van uw kind te werken. Als uw kind echter geen fervent lezer is, stuit u wellicht op heel wat weerstand. Smartie helpt u dan graag verder.

 

Woordenschat in de oefenboek

Smartie biedt oefenboeken aan voor taal, voor de laatste drie groepen van de basisschool. In deze boeken is woordenschat een vast onderdeel. U vindt in de oefenboek Taal alle lesstof die betrekking heeft op het ontwikkelen van een goede woordenschat, tot en met groep 6, 7 of 8.

Daarnaast bevatten de oefenboeken tal van oefenopgaven, zodat uw kind veel kan oefenen en op die manier zijn of haar woordenschat kan vergroten. Bovendien sluit de manier van vragen in de opgaven aan op die in de cito toets, zodat de oefeningen ook meteen een goede voorbereiding vormen daarop. Zo kan u effectief met uw kind werken aan een betere woordenschat en daarmee een betere score op de cito woordenschat. 

Owl Age12 3