Cito woordenschat groep 8

Cito woordenschat groep 8

Zoekt u naar een effectieve manier om met uw kind te oefenen voor de cito woordenschat in groep 8? Dan zijn de boeken van Smartie wellicht een goede oplossing voor u. In de oefenboek Taal Groep 8 wordt een compleet overzicht geboden van alle taalstof die uw kind in groep 8 moet beheersen. Woordenschat is daar een onderdeel van.

De woordenschat van uw kind moet in groep 8 goed ontwikkeld zijn, om de overstap naar het middelbaar onderwijs zonder problemen te kunnen maken. In groep 8 moet uw kind bovendien de Centrale Eindtoets maken, waarop het schooladvies voor de middelbare school wordt gebaseerd. Het vergroten va de woordenschat van uw kind kan dan ook positieve gevolgen hebben voor het schooladvies.

Woordenschat in de oefenboek

Een grote woordenschat betekent dat uw kind beschikt over een grote variatie aan woorden om zichzelf in te kunnen uitdrukken. Uw kind moet bijvoorbeeld van bepaalde woorden ook verschillende synoniemen kennen en moet bovendien weten welke woorden in welke context gebruikt kunnen worden.

Tegen de tijd dat uw kind groep 8 heeft bereikt, moet de woordenschat goed ontwikkeld zijn. Wanneer dit niet het geval is, kan dat problemen gaan geven in het vervolgonderwijs. Het is dan ook van belang om de woordenschat van uw kind naar het gewenste niveau te brengen. De oefenboek Taal Groep 8 helpt u hierbij.

Ontwikkeld voor het verhogen van het taalniveau

De oefenboek Taal Groep 8 is speciaal ontwikkeld om het taalniveau van uw kind naar een hoger niveau te tillen. Dit wordt bereikt door uw kind een compleet overzicht te bieden van alle taalstof en de moeilijkheidsgraad daarbij langzaam op te bouwen.

Uw kind kan zo een stevige basis leggen en eventuele achterstanden of hiaten wegwerken. Daarnaast bevat het boek veel oefenmateriaal voor het onderdeel woordenschat, waarbij de manier van vragen hetzelfde is als in de cito woordenschat van groep 8. Zo kan uw kind zich optimaal voorbereiden op de Centrale Eindtoets en zijn of haar woordenschat vergroten.

Owl Age12 3