Cito voorbeeldtoets

Cito voorbeeldtoets

Bent u op zoek naar een cito voorbeeldtoets om met uw kind te kunnen oefenen voor het afleggen van de cito toetsen op de basisschool? Kijk dan eens naar de oefenboeken van Smartie. Deze boeken zijn speciaal ontworpen om kinderen voor te bereiden op de cito toetsen.

In de oefenboeken vindt u een rijk aanbod aan oefenmateriaal, waarbij de vraagstelling van de opgaven gelijk is aan die in de cito toetsen. Dit zorgt ervoor dat uw kind went aan de manier van vragen stellen in de cito toetsen. Vaak is de vraagstelling namelijk net even anders dan uw kind in de klas gewend is. Door hiermee te oefenen kan uw kind de toetsen beter maken.

Oefenboeken groep 6, 7 en 8

Smartie biedt oefenboeken aan voor de laatste drie jaren van de basisschool. Er zijn oefenboeken voor rekenen en taal, en voor groep 7 en 8 zijn er ook aparte oefenboeken beschikbaar voor begrijpend lezen. Begrijpend lezen is namelijk een vaardigheid die van essentieel belang is voor de meeste andere schoolvakken, evenals in het dagelijks leven.

Het wordt dan ook als een belangrijke voorspeller gezien van schoolsucces en is daarom van belang bij het bepalen van het schooladvies voor de middelbare school. Een goed niveau op het gebied van begrijpend lezen is dan ook van groot belang voor uw kind.

Aan de slag met lesstof en opgaven

Als u op zoek bent naar een cito voorbeeldtoets, dan is het van belang dat u materiaal vindt dat aansluit bij de cito toetsen en dat tegemoet komt aan de leerbehoeften van uw kind. Met de boeken van Smartie weet u zeker dat u goed zit.

Naast een goede aansluiting op het huidige onderwijs, sluiten deze boeken ook aan bij de leerbehoeften van kinderen én zijn ze uitermate geschikt ter voorbereiding op het maken van cito toetsen. In de boeken vindt u de lesstof tot en met groep 6, 7 of 8 u gebruikt. Daarnaast geven de vele opgaven uw kind de mogelijkheid om meters te maken met oefenen.

Owl Age12 3