Cito toets

Cito toets

De Cito toets wordt door veel basisscholen gebruikt als eindtoets in groep 8. Aan de hand van de uitslag wordt het niveau voor het voortgezet onderwijs voor de leerling bepaald. Wel is het zo dat de leerkracht ook advies geeft. Dit advies is zwaarwegend. Het kan immers zo zijn dat de leerling door omstandigheden de toetsen minder goed heeft gemaakt dan mocht worden verwacht. De leraar heeft het kind het hele schooljaar meegemaakt en kan aan de hand van de eerdere resultaten in het leerlingvolgsysteem zien hoe het kind normaal gesproken presteert.

Wat wordt er getoetst bij de leerlingen?

De Cito toets richt zich vooral op de reken- en taalvaardigheid. Dit zijn immers de basisvaardigheden waar ook de kennis van andere vakken op is gebaseerd. Het kind krijgt vraagstukken voorgelegd die moeten worden beantwoord. Daarvoor is het belangrijk dat de leerling goed kan rekenen en ook goed begrijpend kunnen lezen is belangrijk. Alleen als een kind deze vaardigheden voldoende beheerst kan er een hoge score worden behaald.

Oefenen met de Citotoets

De meeste scholen laten leerlingen vanaf groep 7 oefenen met de Cito toets. Op die manier kunnen de kinderen wennen aan de manier waarop de vragen worden gesteld. Als ze weten wat ze kunnen verwachten dan is het doen van de toetsen minder spannend. Zo krijgt een kind bij de rekentoets niet een droge som voorgeschoteld, maar wordt er aan de hand van een situatie een berekening gevraagd. Dit komt immers meer overeen met de situatie in de maatschappij. Daar maken mensen ook geen sommen. Maar ze moeten wel kunnen uitrekenen hoe laat ze ergens aankomen als de reis x uren en minuten duurt. Ook rekenen met valuta is belangrijk, hoewel betalen met contant geld steeds minder voorkomt. Een kind zal hoe dan ook moeten kunnen rekenen met geld, al is het zonder munten en briefgeld.

Thuis oefenen voor de Citotoets

Je kunt als ouders je kind ook thuis alvast laten oefenen voor de Cito toets. Dat is bijvoorbeeld een uitkomst als het kind zich grote zorgen maakt over de toets die eraan zit te komen. Als je bang bent dat je kind een slechtere uitslag zal krijgen door stress dan kan het helpen om te oefenen met de boekjes van Smartie. Dit bijlesmateriaal is zodanig samengesteld dat de vragen aansluiten bij de Cito vragen. De boekjes kunnen door de school worden aangekocht voor hun leerlingen, maar als ouders kun je ze ook zelf kopen. Wel is het belangrijk realistisch te blijven als het gaat om het niveau. Als je kind een VMBO advies krijgt dan zal een Citotraining er niet voor zorgen dat hij of zij alsnog naar het Gymnasium kan. Bedenk dat je kind in de eerste plaats een leuke schooltijd moet hebben. De kans daarop wordt aanzienlijk kleiner als het kind voortdurend op de toppen van zijn kunnen moet presteren om voldoendes te halen.

Owl Age12 3

Smartie heeft al veel leerlingen geholpen

Het lesmateriaal van Smartie heeft al veel leerlingen geholpen die kampten met stress voor de Cito toets. Ook kan het nuttig zijn voor leerlingen die de kennis wel hebben maar die moeite hebben met de manier waarop de vragen worden gesteld tijdens de toetsen. Door al in groep 7 te starten met oefenen voor het doen van de eindtoets kan het resultaat positief worden beïnvloed. Steeds meer scholen bieden dan ook het lesmateriaal van Smartie aan om kinderen hiermee te ondersteunen. Dit kan nu ook via een online platform op de computer of een app op de tablet.