Cito toets groep 8

Cito toets groep 8

De cito toets in groep 8 is van groot belang voor de toekomstige schoolcarrière van uw kind. In groep 8 moet uw kind namelijk de Centrale Eindtoets maken. De resultaten op deze toets bepalen in hoge mate wat voor schooladvies uw kind krijgt voor de middelbare school.

Om een passend schooladvies te krijgen, is het dus van essentieel belang dat uw kind naar verwachting presteert op de cito toets in groep 8. Het is dan ook aan te raden om uw kind hier goed op voor te bereiden, zeker wanneer u weet dat uw kind achter ligt met taal of rekenen of als u verwacht dat uw kind moeite heeft met het afleggen van de cito toets.

Groep 8 staat in het teken van het afscheid van de basisschool en de overstap naar het voortgezet onderwijs. Een belangrijk jaar voor de kinderen voor wie er grote veranderingen staan te gebeuren. Het jaar is niet alleen spannend vanwege het schoolkamp dat meestal in dit jaar plaatsvindt en de eindmusical vlak voor de zomervakantie. Het 8e jaar staat ook in het teken van de keuze voor middelbare school. Die keuze is voor een groot deel bepalend voor de toekomst van het kind. Na het afronden van de middelbare school moet er immers een keuze worden gemaakt voor een vervolgopleiding en wordt de keuze voor het toekomstige beroep gemaakt. Sommige kinderen weten al op hun 5e jaar dat ze dierenarts of piloot willen worden. Anderen weten het aan het einde van de middelbare school eigenlijk nog steeds niet precies. De Cito toets is een belangrijk moment in groep 8.

Presteren onder druk

Kinderen weten zelf heel goed dat de LVS-toetsen, zoals de IEP, Dia, Boom, ROUTE-8 en Cito in groep 8 niet zomaar een toets is, maar dat deze bepalend kan zijn voor hun toekomst. De druk om goed te presenteren is dan ook hoog en dit kan bij sommige kinderen faalangst in de hand werken. Het helpt dan om uw kind te laten oefenen met geschikte materialen, die uw kind voorbereiden op de Centrale Eindtoets.

Dit kunt u doen met de oefenboeken van Smartie. Hierin vindt u veel oefenmateriaal, waarbij de vraagstelling in de opgaven gelijk is aan die in de LVS toets in groep 8. Op deze manier kan uw kind wennen aan de manier van vragen stellen in de Centrale Eindtoets.

Wat betekent de cito toets in groep 8?

Voorheen was het zo dat de Citotoets die de leerlingen van groep 8 maken, allesbepalend is voor de schoolkeuze. Had het kind de toets verknald, bijvoorbeeld door zenuwen, dan betekende dat, dat het Atheneum advies moest worden bijgesteld naar Havo of zelfs VMBO. Heel frustrerend natuurlijk. Vaak weten zowel de leerling als de ouders en ook de leraar op de basisschool dat het kind meer in zijn mars heeft. Om tussentijds wisselen van scholen te voorkomen is nu het advies van de school zeer zwaarwegend. Dit maakt de toets echter niet onbelangrijk. Het is en blijft een belangrijk moment tijdens het schooljaar.

Achterstanden in groep 8

Ook in groep 8 worstelen sommige kinderen nog met een achterstand in taal of rekenen. Door met de oefenboeken van Smartie aan de slag te gaan, kunt u deze achterstanden wegwerken. In de oefenboeken vindt u alle stof tot en met groep 8 van het betreffende vak, namelijk, rekenen, taal of begrijpend lezen.

Hierdoor kan uw kind bij de basis beginnen en een compleet overzicht ontwikkelen van de stof. Eventuele hiaten en achterstanden kunt u hierdoor opsporen en aanpakken met het vele oefenmateriaal. Zo ontwikkelt uw kind een goede basis, die van daaruit kan worden verbreed.

Zorg dat het kind goed is voorbereid op de Citotoets in groep 8

Kinderen die die Cito toets in groep 8 gaan maken moeten goed weten waar ze aan toe zijn. Ook moeten ze weten dat hun leven er niet vanaf hangt. Als een kind uitgerust en ontspannen aan de toetsen deelneemt zal dat het resultaat zeker ten goede komen. Zowel de ouders als de docent kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

Owl Age12 3

Oefenen met de Citotoets in groep 8

Om de leerlingen niet voor de leeuwen te gooien als de Citotoets in groep 8 moet worden gemaakt, wordt er door de klas vooraf geoefend. De bijles materialen van Smartie, zowel de boekjes als de online app zijn gebaseerd op de vraagstelling bij de Cito toets. Hier kan een kind zich dus prima mee voorbereiden.

Basisvaardigheden worden getoetst
Om verder te komen in de maatschappij zijn twee dingen van groot belang. Ten eerste moet je daarvoor voldoende rekenvaardigheid hebben. Ten tweede moet je goed Nederlands kunnen lezen en schrijven. Dat laatste is niet alleen van belang als het gaat om foutloos schrijven. Begrijpen wat er staat is minstens zo belangrijk. Af en toe een spelfout maken is misschien slordig, maar een instructie verkeerd lezen en daardoor fouten maken kan verstrekkende gevolgen hebben. Goed kunnen rekenen is nodig in het dagelijks leven. Maar ook in een baan moet je kunnen berekenen hoe ver weg iets is, hoe lang je erover doet om daar te komen of hoeveel korting een klant krijgt als dat 10% van de aankoopprijs is. Natuurlijk zijn er rekenmachines, maar die zijn lang niet altijd voorhanden.