Cito toets groep 7

Cito toets groep 7

De cito toets in groep 7 heeft een speciale lading, omdat dit het jaar is waarin de Entreetoets wordt afgenomen. De Entreetoets is een cito toets die gezien wordt als de belangrijkste voorspeller van de resultaten op de Centrale Eindtoets in groep 8. En de Centrale Eindtoets is van belang omdat daar het schooladvies voor de middelbare school op wordt gebaseerd.

De Entreetoets is dus een belangrijk ijkpunt in de schoolcarrière van uw kind. Wanneer u verwacht dat uw kind moeite zal hebben met deze toets of als u weet dat uw kind achterstanden of hiaten heeft in de kennis en vaardigheden van taal of rekenen, dan is het aan te raden om uw kind goed voor te bereiden op de Entreetoets.

Oefenboeken voor groep 7

Met de oefenboeken van Smartie kunt u uw kind effectief voorbereiden op het maken van de Entreetoets. Voor groep 7 zijn er oefenboeken beschikbaar voor rekenen, taal en begrijpend lezen. In deze boeken vindt u alle stof voor het betreffende vak tot en met groep 7, plus een rijk aanbod aan oefenopgaven.

Doordat de boeken een compleet overzicht bieden van de stof, kan uw kind bij de basis beginnen en eventuele achterstanden of hiaten wegwerken. Van daaruit kunt u vervolgens verder bouwen aan het verbreden van de kennis en vaardigheden van uw kind.

Entreetoets oefenen

Naast een compleet overzicht van alle stof, bevatten de oefenboeken ook veel oefenopgaven. Hierbij is gezorgd voor een vraagstelling die hetzelfde is als in de cito toets in groep 7 en geschikt is voor de andere LVS-toetsen, zoals de IEP, Dia, Boom en ROUTE-8.

Door met deze opgaven te oefenen, went uw kind dan ook aan de manier van vragen stellen op een toets, zodat dit een effectieve voorbereiding is op de Entreetoets. Door veel te oefenen zal uw kind zich ook zekerder gaan voelen over zijn of haar eigen kennis en kunde en zal het met meer zelfvertrouwen de entreetoets kunnen maken.

Owl Age12 3