Cito toets groep 6

Cito toets groep 6

De cito toets wordt in groep 6 twee keer afgenomen. Daarbij worden kinderen vooral getoetst op hun kennis en vaardigheden van de vakken rekenen en taal. Rekenen en taal gelden op de basisschool als de kernvakken waarmee uw kind dagelijks te maken heeft en vormen de belangrijkste pijler waarop het toekomstig schooladvies voor de middelbare school zal worden gebaseerd.

Het is dus van belang dat uw kind hier naar verwachting op scoort in de cito toets in groep 6. Merkt u dat uw kind lager scoort dan verwacht of vermoedt u dat uw kind achterligt met rekenen of taal, dan is het aan te raden thuis met uw kind extra te oefenen.

Extra oefenen in groep 6

Ziet u er als ouder tegenop om thuis met uw kind extra te oefenen met rekenen of taal? Dan bent u zeker niet de enige. De huidige lesmethoden wijken namelijk behoorlijk af van wat de meeste ouders vroeger zelf hebben geleerd. Als u uw kind wil helpen, is het echter van belang dat u aansluit bij wat hij of zij op school leert.

Daarom heeft Smartie speciale oefenboeken en bijlesboeken ontwikkeld, die u ondersteunen bij het oefenen met uw kind. In de oefenboeken voor groep 6 komt alle stof van rekenen of taal aan bod tot en met groep 6. Zo kunt u met uw kind bij de basis beginnen en van daaruit verder opbouwen.  

Voor particulier gebruik of bijles

Bij de oefenboeken kunt u ook een los antwoordenboek bestellen. Dat maakt de boeken zeer geschikt voor particulier gebruik, maar ook bij bijlesinstituten zijn de oefenboeken zeer geliefd. In de boeken vindt u een rijk aanbod aan opgaven om mee te oefenen, waarbij de vraagstelling gelijk is aan die in de cito toets in groep 6.

Zo went uw kind aan de manier van vragen in deze toetsen. De boeken van Smartie zijn dan ook een effectieve manier om uw kind voor te bereiden op de LVS-toetsen, zoals de IEP, Dia, Boom, ROUTE-8 en Cito en om het niveau van rekenen of taal te verhogen. 

Owl Age12 3