Cito spelling

Cito spelling

Heeft uw kind moeite met de cito spelling? Dan kunt u dit extra oefenen met de oefenboek Taal van Smartie. Spelling is één van de onderdelen die uw kind bij het kernvak taal op de basisschool leert.

Waar het aanvankelijk nog gaat om het spellen van korte woorden, wordt er in de bovenbouw steeds meer van uw kind verwacht. Uw kind moet steeds langere en complexere woorden kunnen spellen en moet in staat zijn om werkwoorden op de correcte manier te vervoegen en spellen. Niet alle kinderen gaat dit even gemakkelijk af en het kan dan ook zinvol zijn om hier thuis extra aandacht aan te besteden.

Met uw kind oefenen

Zelf thuis met uw kind oefenen voor de cito spelling klinkt wellicht lastiger dan het is. Voor de meeste ouders geldt dat het leren van de spellingsregels alweer een hele tijd geleden is, dus hoe zat dat nu ook alweer precies? Want met spelling zijn er veel regels, maar ook zeer veel uitzonderingen op die regels.

En als u uw kind zelf gaat helpen, wilt u dat wel goed doen natuurlijk. Daarom biedt Smartie bij de oefenboeken ook los bij te bestellen antwoordenboeken aan. Gecombineerd met de opbouwende moeilijkheidsgraad in het boek maakt dit de oefenboeken tot uitermate geschikt oefenmateriaal om thuis mee aan de slag te gaan.

Spelling zoals op school

Als u met uw kind voor de cito spelling gaat oefenen, is het van belang om aan te sluiten bij de regels die uw kind op school leert. De spellingsregels zijn in de loop der jaren her en der veranderd en blijven altijd in beweging, daarom is het belangrijk om actueel oefenmateriaal te gebruiken dat aansluit op het hedendaagse onderwijs. Met de boeken van Smartie zit u altijd goed.

De oefenboeken zijn samengesteld door professionals, die zorg hebben gedragen voor een goede aansluiting op de lesstof die uw kind op school leert. Bovendien zijn de opgaven op dezelfde manier opgesteld als in de citotoets. De oefenboeken van Smartie vormen dan ook een effectieve methode om te oefenen voor de cito spelling.

Owl Age12 3