Cito spelling groep 8

Cito spelling groep 8

Bent u van plan om met uw kind te gaan oefenen voor de cito spelling in groep 8? Dan moet u er goed op letten dat u daarvoor geschikt oefenmateriaal gebruikt. Dat wil zeggen dat het oefenmateriaal actueel moet zijn, omdat de spellingsregels in de loop der tijd nogal eens kunnen veranderen.

Daarnaast moet het materiaal aansluiten op de leerbehoeften van uw kind én op de lesstof die uw kind in de klas krijgt aangeboden. Gebruikt u de verkeerde materialen, dan loopt u het risico dat u uw kind verouderde, en dus verkeerde, spellingsregels aanleert. Met de boeken van Smartie bent u verzekerd van hedendaags, actueel oefenmateriaal waarmee u uw kind effectief kan voorbereiden op de cito spelling in groep 8.

Actuele spellingsregels

Bij het vak spelling draait het vooral om het aanleren en vervolgens correct leren toepassen van spellingsregels. Deze regels zijn echter aan verandering onderhevig, omdat taal nu eenmaal voortdurend in beweging is. Het is dus van belang dat uw kind de huidige regels leert en dat u, als u thuis oefent met uw kind, aansluit bij wat uw kind op school leert.

In de boeken van Smartie is daar rekening mee gehouden. De stof, die is samengesteld door ervaren professionals, sluit aan op het hedendaagse onderwijs en de boeken zijn zo ontwikkeld dat het niveau stap voor stap stijgt.

 

De oefenboek taal

Om voor de cito spelling in groep 8 te oefenen, kunt u gebruik maken van de oefenboek Taal Groep 8 van Smartie. Alle onderdelen van taal tot en met groep 8 komen hierin aan bod, zodat uw kind een volledig overzicht kan ontwikkelen van de stof.

Door bij de basis te beginnen kan uw kind stapsgewijs de eigen kennis en vaardigheden verstevigen en verbreden. Het boek bevat bovendien veel oefenmateriaal, waarmee uw kind zich effectief kan voorbereiden op de cito spelling van groep 8. De raagstelling in de opgaven is namelijk hetzelfde als in de cito toets, zodat uw kind kan wennen aan deze manier van vragen stellen. 

 

Owl Age12 3