Cito rekenen

Wilt u uw kind extra goed voorbereiden op de cito rekenen? Dan kunt u voor uw kind in groep 6, 7 of 8 gebruik maken van de oefenboeken van Smartie. Met de oefenboeken voor rekenen haalt u een compleet overzicht in huis van de stof die uw kind tot met de huidige groep moet beheersen.

Dat betekent dat u samen met uw kind bij de basis kunt beginnen en alle stof stap voor stap door kunt lopen. Dit zorgt ervoor dat u eventuele hiaten in de kennis van uw kind kunt opsporen en aanpakken. Wanneer uw kind achter loopt met rekenen, kunt u de oefenboeken gebruiken om deze achterstand in te lopen.

Specifieke oefenopgaven

Ter voorbereiding op de cito rekenen is het ruime aanbod van oefenopgaven in de oefenboeken van Smartie zeer geschikt. De opgaven in de oefenboeken zijn zo samengesteld dat de vraagstelling ervan hetzelfde is als in de cito toets rekenen.

Dat betekent dat uw kind door te oefenen met dit materiaal went aan de manier van vragen stellen in de cito toets. Bovendien zorgt veel oefenen ervoor dat uw kind de rekenvaardigheden beter onder de knie krijgt. Door de stijgende moeilijkheidsgraad in de boeken kan uw kind zijn of haar rekenniveau dan ook stapsgewijs verhogen.

Bouwen vanaf de basis

Veel rekenbewerkingen die uw kind moet leren in de bovenbouw van de basisschool, zijn gebaseerd op de rekenkennis en -vaardigheden die uw kind in de eerdere jaren heeft geleerd.

Als uw kind in deze kennis hiaten of achterstanden heeft opgelopen, dan kan dat een groot probleem vormen bij het leren van de nieuwe, complexere bewerkingen in de bovenbouw. Met de oefenboeken voor rekenen kunt u uw kind helpen bij het inhalen van achterstanden en het wegwerken van hiaten, zodat uw kind een stevige basis legt om op verder te kunnen bouwen. Zo bereidt u uw kind effectief voor op de cito rekenen.

Owl Age12 3