Cito rekenen groep 7

Cito rekenen groep 7

Bent u op zoek naar oefenmateriaal van hoge kwaliteit om te oefenen voor de cito rekenen in groep 7? Dan kunt u de oefenboek Rekenen Groep 7 van Smartie gebruiken.

Dit boek is speciaal samengesteld om kinderen in groep 7 te helpen met het verhogen van hun rekenniveau en om ze optimaal voor te bereiden op het maken van de cito toets. Een goed resultaat op de cito rekenen is in groep 7 van groot belang, omdat door middel van de Entreetoets in groep 7 een eerste inschatting wordt gemaakt van het schooladvies dat uw kind krijgt voor de middelbare school.

 

Rekenen bepalend voor schooladvies

Het vak rekenen maakt een groot deel uit van de schoolcarrière van uw kind. Niet alleen wordt er op de basisschool dagelijks gerekend, maar ook op de middelbare school blijft rekenen een substantieel onderdeel van het lesprogramma uitmaken.

Rekenen is dan ook een vaardigheid die uw kind in het dagelijks leven veelvuldig nodig zal hebben en daarom wordt er op school én voor het bepalen van het schooladvies voor de middelbare school veel aandacht aan besteed. Rekenen is dus mede bepalend voor het schooladvies en daarmee de toekomst van uw kind. 

 

De oefenboek voor groep 7

Om uw kind optimaal voor te bereiden op de cito rekenen in groep 7, is de oefenboek Rekenen Groep 7 speciaal door Smartie ontwikkeld. Dit boek biedt uw kind een compleet overzicht van alle lesstof van rekenen die uw kind in groep 7 moet beheersen, waarbij de moeilijkheidsgraad langzaam wordt opgebouwd.

Uw kind kan op deze manier de basis van rekenen stapsgewijs verstevigen en zijn of haar niveau verhogen. Door opgaven aan te bieden waarin de vraagstelling gelijk is aan die in de cito toets rekenen voor groep 7, oefent uw kind ook effectief voor een beter resultaat op deze toets.

Owl Age12 3