Cito rekenen groep 6

Cito rekenen groep 6

Als u met uw kind extra wil oefenen voor de cito rekenen in groep 6, dan is het van essentieel belang dat u zorgt voor geschikt oefenmateriaal. Geschikt materiaal wil zeggen dat u voor oefenopgaven zorgt die aansluiten bij wat uw kind op school leert én die uw kind effectief voorbereiden op de cito toets.

Dit soort opgaven kunt u volop vinden in de oefenboek Rekenen Groep 6 van Smartie. In dit boek worden bovendien alle onderwerpen van rekenen behandeld tot en met groep 6, zodat uw kind een volledig overzicht heeft van de stof die hij of zij in groep 6 moet beheersen.

Zorgvuldig samengesteld

De boeken van Smartie zijn zorgvuldig samengesteld door een team van ervaren professionals. Dat betekent dat er is gelet op een nauwkeurige aansluiting van de lesstof in de boeken op het hedendaagse onderwijs. De methoden die uw kind op school leert wijken namelijk zeer waarschijnlijk af van de methoden die u vroeger als ouder zelf heeft geleerd op school.

Wanneer u uw kind extra wil ondersteunen, is het echter van groot belang dat u daarvoor aansluit bij wat u kind op school leert. De boeken van Smartie zijn daarbij een uitstekend hulpmiddel en dankzij de los ij te bestellen antwoordenboeken zijn de oefenboeken uitermate geschikt voor particulier gebruik.

Rekenen als kernvak

Een goed niveau van rekenen is van groot belang voor het bepalen van het schooladvies in groep 8 voor de middelbare school. Rekenen is één van de kernvakken waar uw kind zowel op de basisschool als de middelbare school mee te maken krijgt.

Een goed niveau op dit vak is dan ook van essentieel belang voor een goed schooladvies. Door uw kind bij de cito rekenen in groep 6 optimaal voor te bereiden met de oefenboek Rekenen Groep 6, helpt u hem of haar bij het bereiken van een hoger niveau en het leggen van een stevige basis. Op die basis kan uw kind in de laatste twee jaren van de basisschool verder bouwen.

Owl Age12 3