Cito oefenen

Cito oefenen

Kinderen in groep 8 gaan een spannend jaar tegemoet. Het laatste jaar op de basisschool. Het laatste jaar op een school waar ze vaak alle kinderen en leerkrachten kennen. Waar ze tijd hebben doorgebracht vanaf dat ze kleuter waren. Daarna wacht de middelbare school. Een grote overgang en een belangrijke stap voor de toekomst. Voor het advies voor het vervolgonderwijs is de Cito toets belangrijk. Het advies van de leerkracht telt ook mee, maar een goed resultaat van deze eindtoets is wel degelijk van invloed. Sommige kinderen zijn erg zenuwachtig voor de Citotoets. Cito oefenen kan dan helpen. Als een kind weet wat het kan verwachten dan is de spanning vaak een stuk minder.

Oefenen met lezen, taal en rekenen

Een kind dat van de basisschool komt moet drie vaardigheden goed beheersen. Dat zijn rekenen, lezen en schrijven. Dat klinkt heel simpel, maar deze vaardigheden moeten wel serieus worden genomen. Daarom zijn dit ook de belangrijkste onderdelen van de Cito toets. Het kind moet tijdens het maken van de toets aantonen dat het deze drie vaardigheden beheerst op het gewenste niveau. Natuurlijk gaat niet ieder kind naar het Lyceum en dat hoeft ook niet. Maar het is wel belangrijk dat duidelijk is op welk niveau het kind zit. Alleen dan kan er een betrouwbaar advies worden gegeven voor het vervolg op de middelbare school. Deze uitslag moet dan ook niet worden beïnvloed door stress en zenuwen.

De Smartie methode

De manier waarop de bijlessen van Smartie zijn opgezet sluit aan bij Cito. De vraagstelling is gelijk aan die waarop de vragen tijdens de Cito toets worden gesteld. Het kind kan dus met Smartie spelenderwijs Cito oefenen zonder dat er direct druk op de ketel staat. Bij Smartie wordt er immers geen Cito score bepaald. De docent kan de resultaten echter wel eenvoudig invoeren in het leerlingvolgsysteem (LVS). Op die manier kan de leerkracht de resultaten die zijn behaald met Smartie betrekken bij het uiteindelijke schooladvies voor de desbetreffende leerling. Dit kan op die manier ook goed onderbouwd worden besproken met de ouders van de leerling.

Smartie is er voor alle groepen

Leerlingen op de basisschool kunnen al vanaf groep 3 bijles volgen met Smartie. Dat kan met de boekjes of via het online portaal. Het kind kan via een app aan de slag met extra lesstof voor taal, lezen en rekenen. De docent of de ouders kunnen aangeven op welk onderdeel het kind extra oefening nodig heeft. Begrijpend lezen, breuken oefenen of foutloos schrijven, het kan allemaal worden getraind en geoefend. Soms heeft een kind na enkele bijlessen ineens door hoe het werkt en gaan de resultaten op school met sprongen vooruit.

Owl Age12 3

Cito oefenen met Smartie

Wil je jouw kind Cito laten oefenen met Smartie? Of wil je deze bijlesmethode toepassen als docent op jouw basisschool? Dan kun je de boekjes online bestellen of je aanmelden voor het online portaal. De boekjes zijn voor scholen ook als PDF beschikbaar en dus bruikbaar voor meerdere leerlingen. Hiervoor gelden aanvullende voorwaarden die op de website worden uitgelegd.