Cito oefenen met Smartie

Cito oefenen

Wilt u voor de cito oefenen met uw kind? Dan is het van het grootste belang dat u daarvoor de juiste materialen gebruikt. Wanneer u aan de slag gaat met lesstof en opgaven die afwijken van wat uw kind op school krijgt aangeboden, kan dit namelijk zeer verwarrend werken voor uw kind.

Bovendien is de manier van vragen stellen in een cito toets vrij specifiek, en helpt het als u uw kind met opgaven laat oefenen die hetzelfde type vraagstelling bevatten, zodat uw kind aan deze manier van vragen stellen kan wennen. Daarom heeft Smartie oefenboeken ontwikkeld die aan deze eisen voldoen.

 

Vraagstelling als in de ctio

Om optimaal voor de cito te oefenen, heeft Smartie oefenboeken samengesteld waarin u veel opgaven vindt. Alle opgaven zijn volgens dezelfde manier opgesteld als in de cito toetsen. Zo kan uw kind gericht oefenen en wennen aan het type vraagstelling dat hij of zij in de citotoets zal tegenkomen.

Door veel te oefenen zal uw kind dan ook beter kunnen scoren op de toets. De oefenboeken vormen daarom een effectieve manier om uw kind te trainen voor het maken van citotoetsen in de laatste drie jaren van de basisschool.

Rekenen of Taal

Op de basisschool draait het vooral om de kernvakken rekenen en taal. Deze vormen dan ook het leeuwendeel van de kennis en vaardigheden die in de cito getoetst worden. Daarom vindt u bij Smartie oefenboeken voor de groepen 6, 7 en 8 in de vakken rekenen en taal, en daarnaast voor de groepen 7 en 8 ook voor begrijpend lezen.

Begrijpend lezen is een onderdeel van taal, maar wordt als belangrijke vaardigheid beschouwd bij het bepalen van het schooladvies. Het is in groep 7 en 8 dan ook van belang om hier extra mee te oefenen, wanneer uw kind er moeite mee heeft. Een beter niveau van begrijpend lezen kan immers een positief effect hebben op het schooladvies voor de middelbare school.

Owl Age12 3