Cito oefenen groep 8

Cito oefenen groep 8

Bent u van plan om met uw kind voor de cito te gaan oefenen van groep 8? Zorg er dan voor dat u beschikt over geschikt oefenmateriaal. Smartie kan u hierbij helpen. Geschikt oefenmateriaal wil zeggen dat u gebruik maakt van opgaven die aansluiten bij de lesstof die uw kind in de klas krijgt aangeboden, zodat uw kind niet in verwarring raakt door andere methoden of afwijkende stof.

De boeken van Smartie zijn gemaakt met oog op het huidige onderwijs. Dat betekent dat er zorgvuldig is gelet op een goede aansluiting op de stof van school én dat er rekening is gehouden met de leerbehoeften van uw kind. 

Overgaan naar groep 8 is een belangrijke gebeurtenis voor een kind. Het laatste jaar op de basisschool. De school waar het kind vaak al vanaf de kleutertijd heeft rondgelopen. Vertrouwd en veilig, maar na dit jaar is het echt voorbij, dan wacht de middelbare school. Welke school dat gaat worden hangt voor een belangrijk deel af van de Cito score. Daarom is Cito oefenen in groep 8 heel belangrijk. Als het kind weet wat het kan verwachten van de eindtoets dan scheelt dat vaak een heleboel zenuwen en stress.

Oefenen met de vraagstelling

Als een kind de vraag in een toets begrijpt dan is het antwoord vaak al voor de helft gegeven. Daarom is begrijpend lezen ook zo belangrijk. Een kind moet niet alleen woorden kunnen lezen maar ook snappen wat er staat. Daar zit een wezenlijk verschil in. Begrijpend lezen is een vaardigheid die dan ook al vanaf dat een kind leert lezen wordt geoefend. Ook bij het oefenen van de Cito toets in groep 8 moet hier voldoende aandacht voor zijn. Kinderen moeten leren om de vraag goed te lezen en pas een antwoord te geven als ze de vraag snappen.

De cito manier van vragen

Met de oefenboeken en bijlesboeken van Smartie kan uw kind volop oefenen met de stof van rekenen of taal. In de boeken staan namelijk veel oefenopgaven, zodat uw kind meters kan gaan maken. Bij het opstellen van de opgaven, heeft Smartie ervoor gezorgd dat de manier van vragen stellen gelijk is aan die in de cito toetsen.

De vraagstelling in de cito toetsen is namelijk vaak net even anders dan in de klas, waardoor kinderen soms in de war raken. Door met deze manier van vragen stellen te oefenen, kan uw kind betereresultaten behalen op de cito toets.

Het trainen van de rekenvaardigheid

Het blijkt helaas maar al te vaak dat de rekenvaardigheid van studenten te wensen overlaat. Zelfs aspirant leerkrachten die de Pabo doen slagen lang niet altijd voor de rekentoets. Bij de Cito toets maakt rekenen een belangrijk onderdeel uit van de te beantwoorden vragen. Daarom is het belangrijk om ook dit onderdeel goed te oefenen in groep 8. Wat staat er precies? Welke berekening moet worden gemaakt en hoe pak je dat aan? Rekenmethodes zijn in de loop der jaren veranderd. De Cito trainingen voor groep 8 van Smartie sluiten aan bij de manier waarop de vragen tijdens de Cito toets worden gesteld. Het kind zal ze dus herkennen en op die manier gemakkelijker het juiste antwoord geven.

De Centrale Eindtoets

Met de boeken van Smartie kunt u dus effectief voor de cito oefenen in groep 8. En juist in dit laatste jaar van de basisschool is dat van groot belang, omdat dit het jaar is waarin de Centrale Eindtoets wordt afgenomen. Deze zwaarwegende cito toets is in hoge mate bepalend bij het vaststellen van het schooladvies voor uw kind voor de middelbare school.

Als uw kind moeite heeft met het maken van cito toetsen, of wanneer uw kind wel wat extra ondersteuning kan gebruiken bij het zich eigen maken van de lesstof van rekenen of taal, is het dan ook aan te raden om in groep 8 extra te oefenen. Met de oefenboeken van Smartie kunt u zelf thuis uw kind hierbij helpen. 

 

Owl Age12 3

Zonder stress beginnen aan de eindtoets

Als een kind met vertrouwen de Cito toets gaat maken dan is de kans op een goed resultaat een stuk groter. Natuurlijk gaat niet iedere leerling naar het Lyceum. Maar als het kind naar beste kunnen heeft gepresteerd dan sterkt dat de leerkracht en de ouders in hun verwachtingen voor de te kiezen vervolgopleiding. Er is niets mis mee als dat VMBO wordt. Als een kind daar op zijn plaats is dan zal het met plezier naar school gaan. Net zoals dat geldt voor de leerling die Atheneum gaat doen en doorstroomt naar het Hbo of de universiteit. 

Laat kinderen Cito oefenen in groep 8 met Smartie

Zowel docenten als ouders kunnen de boekjes van Smartie online bestellen. Hiermee kan een kind in groep 8 zowel taal als rekenen oefenen op de manier zoals de Cito toets wordt afgenomen. Voor scholen geldt dat zij de boeken digitaal kunnen bestellen met de mogelijkheid ze aan meerdere leerlingen beschikbaar te stellen. Daarnaast is er de app. Hiermee kan een kind op een computer of tablet de lesstof van Smartie doornemen. De leerkracht kan de vorderingen per leerling bijhouden in het leerlingvolgsysteem. Op die manier is er een duidelijk beeld van de vaardigheden van de leerling en kan er een betrouwbaar schooladvies worden gegeven.