Cito oefenen groep 7

Cito oefenen groep 7

Zoekt u materiaal om met uw kind de cito te oefenen van groep 7? Dan is het van belang om goed te letten op de aansluiting van het oefenmateriaal op de lesstof die uw kind op school krijgt aangeboden. In de boeken van Smartie vindt u zowel leerstof als opgaven die aansluiten op het huidige onderwijs.

Dit is van belang om uw kind niet in verwarring te brengen door andere methoden of nieuwe stof te gaan introduceren. De boeken van Smartie zijn daarom speciaal door een team van professionals ontwikkeld en bieden niet alleen een goede aansluiting op de lesstof in de klas maar ook op de leerbehoeften van uw kind.

Kinderen op de basisschool komen in veel gevallen in groep 8 voor de Cito toets te staan. Het is nog steeds de meest gebruikte eindtoets in het laatste jaar van de basisschool. Mede aan de hand van de uitslag van deze toets wordt bepaald waar het kind het vervolgonderwijs gaat volgen. Wordt het VMBO, Havo of Lyceum? Een belangrijke keuze waar de toekomst van het kind voor een groot deel van af zal hangen. Om te voorkomen dat het kind de Cito toets minder goed maakt dan bij het niveau zou passen, kan het Cito oefenen al beginnen in groep 7 van het basisonderwijs. 

Minder stress voor de Cito toets

Er was een tijd dat de Cito toets doorslaggevend was voor het type onderwijs na de basisschool. Vandaag de dag telt ook het advies van de leerkracht mee. Die kent het kind immers en weet wat hij of zij wel en niet kan. De uitslag van de Cito toets is deels een momentopname. Maar om discussie te voorkomen is het wel prettig als de uitslag een goede weergave is van het niveau van het kind. Daarom wordt er op veel scholen al voordat het kind naar groep 8 gaat geoefend. Cito oefenen in groep 7 zorgt ervoor dat de leerling went aan de manier waarop vragen worden gesteld. Dit geeft het kind zelfvertrouwen.

Oefenen voor de Entreetoets

Op de basisschool maakt uw kind tweemaal per jaar een cito toets. In groep 7 heeft de cito toets een extra lading, want dat is het jaar waarin de Entreetoets wordt afgenomen. De Entreetoets heeft een belangrijke voorspellende functie voor het schooladvies voor de middelbare school, dat wordt afgegeven na het maken van de Centrale Eindtoets in groep 8.

Het is dan ook van belang dat uw kind tijdens de Entreetoets een goed resultaat boekt, dat overeenkomt met zijn of haar kennis en vaardigheden. Wanneer uw kind achterstanden of hiaten in deze kennis heeft, kunt u uw kind extra ondersteunen met de oefenboeken en bijlesboeken van Smartie.

Oefening in basisvaardigheden

Met de lesstof van Smartie oefent het kind de basisvaardigheden. Dat zijn rekenen, lezen en schrijven. Deze vaardigheden zijn uiteraard ook nuttig bij het maken van toetsen voor andere vakken zoals biologie en aardrijkskunde. Het kind moet immers de vraag die wordt gesteld begrijpen en een antwoord kunnen formuleren dat taalkundig juist is. Cito oefenen in groep 7 maakt het mogelijk om het niveau van het kind te bepalen .Als blijkt dat het niveau onvoldoende is kan er gericht bijles worden ingezet met behulp van de boekjes of de online app van Smartie.

Niveau verhogen

In de boeken van Smartie wordt alle lesstof van rekenen of taal tot en met groep 7 nog eens behandeld. Uw kind krijgt zo een volledig overzicht van de stof en kan een stevige basis leggen. Vanuit die basis kunt u werken aan het verbreden en verdiepen van de kennis en vaardigheden en zo het niveau van uw kind naar een hoger niveau tillen.

Smartie biedt oefenboeken aan op het gebied van taal, rekenen en begrijpend lezen. Naast de lesstof, bevatten de boeken een rijk aanbod aan oefenopgaven. Door veel te oefenen kan uw kind zich de stof beter eigen maken en de vaardigheden verder ontwikkelen. 

Owl Age12 3

Thuis en op school oefenen

Met Smartie kan het kind zowel thuis als op school extra oefeningen maken. De bijles kan worden doorgenomen aan de hand van de boekjes. Die zijn speciaal toegespitst op het niveau van het kind. Scholen kunnen deze ook als PDF bestellen. De lesstof mag dan voor meerdere leerlingen gebruikt worden. Het kind kan ook de app gebruiken die in 2022 werd gelanceerd. Hiermee kan er worden geoefend op een computer of tablet. Ook ouders kunnen de boekjes van Smartie online aanschaffen en op eigen initiatief met hun kind hiermee aan de slag gaan. 

Goed voorbereid naar groep 8

Veel kinderen vinden het laatste jaar basisschool extra spannend. Na dit jaar gaat er immers veel veranderen. En hoe wordt de Cito toets gemaakt? Kan het kind naar de school waar hij graag heen wil? Komt de droom uit qua beroepskeuze? Het zijn allemaal vragen die een rol spelen. Cito oefenen in groep 7 dient als prima voorbereiding voor een ontspannen laatste jaar op de basisschool. Als het kind goed is voorbereid zal het de eindtoets met vertrouwen tegemoet zien.