Cito met Smartie

Cito

In de bovenbouw van de basisschool wordt tweemaal per jaar de cito toets afgenomen. Met de cito toets wordt het niveau van uw kind in beeld gebracht, met name op de kernvakken taal en rekenen. De cito toetsen laten zien waar uw kind goed in is en met welke onderdelen van de lesstof uw kind moeite heeft.

Daarnaast worden de resultaten van de cito toetsen in de laatste twee jaren van de basisschool gebruikt voor het bepalen van het schooladvies dat uw kind krijgt voor de middelbare school. Daartoe wordt in groep 7 de Entreetoets afgenomen en in groep 8 de Centrale Eindtoets.

Afwijkende scores verklaren

Sommige kinderen scoren op de cito toetsen anders dan wat er op basis van de dagelijkse schoolresultaten verwacht zou mogen worden. Een kind dat bijvoorbeeld prima mee kan komen tijdens de dagelijkse rekenlessen en ruim voldoende scoort op schooltoetsen, kan op de cito toets opeens onverwacht laag scoren. Voor ouders kan dit verwarrend zijn, want u dacht immers dat uw kind prima mee kon komen.

Gelukkig is hier vaak een goede verklaring voor. De vraagstelling in de cito toetsen is namelijk vaak anders dan de manier van vragen stellen in de klas. In veel gevallen kan dat de afwijkende scores verklaren.

Voor de cito trainen

Als uw kind moeite heeft met het maken van cito toetsen, dan is het aan te raden om hiervoor te trainen. Daarvoor kunt u de oefenboeken van Smartie gebruiken, die speciaal voor dit doel ontwikkeld zijn. Er zijn oefenboeken beschikbaar voor de groepen 6, 7 en 8 op het gebied van rekenen en taal.

In deze boeken vindt u een rijk aanbod aan opgaven, waarbij de manier van vragen stellen van de cito toetsen is gebruikt. Zo kan uw kind veel oefenen en daarbij wennen aan het type vraagstelling, waardoor de resultaten op de cito toets doorgaans zullen verbeteren.

Owl Age12 3