Cito groep 8

De cito in groep 8 is in hoge mate bepalend voor het vaststellen van het schooladvies voor de middelbare school voor uw kind. In dit laatste jaar van de basisschool moet uw kind de Centrale Eindtoets maken. Een jaar eerder, in groep 7, maakte uw kind al de Entreetoets, die een belangrijke voorspeller is van de resultaten op de cito in groep 8.

De Centrale Eindtoets brengt in kaart wat het niveau van uw kind is op de verschillende onderdelen van voornamelijk taal en rekenen. Deze score is van groot belang om het niveau voor de middelbare school te bepalen.

Voorbereiden op de Centrale Eindtoets

Om een passend schooladvies te krijgen voor het voortgezet onderwijs, is het van belang dat uw kind naar verwachting scoort op de Centrale Eindtoets. Om dit te bereiken kunt u met uw kind oefenen met de oefenboeken van Smartie.

De oefenboeken zijn boeken die speciaal zijn samengesteld om kinderen te laten oefenen met de lesstof én voor te bereiden op het maken van cito toetsen. De vraagstelling in de opgaven in de oefenboeken is namelijk hetzelfde als die in de cito toetsen, waardoor uw kind kan wennen aan deze specifieke manier van vragen stellen.

Oefenboeken in de kernvakken

De oefenboeken zijn beschikbaar voor de kernvakken taal en rekenen. Voor begrijpend lezen is er bovendien een aparte trainer, het oefenboek Begrijpend Lezen Groep 8. Begrijpend lezen is namelijk een vaardigheid die van groot belang wordt geacht bij het voorspellen van schoolsucces, en dus ook bij het bepalen van het schooladvies voor uw kind.

Dit komt omdat begrijpend lezen draait om tekstbegrip, en dat heeft uw kind bij vrijwel alle schoolse vakken nodig. In de oefenboeken voor groep 8 vindt u veel opgaven, waarmee uw kind meters kan maken. Door veel te oefenen kunt u uw kind helpen om de eigen kennis en vaardigheden naar een hoger plan te brengen en beter te scoren op de Centrale Eindtoets.

Owl Age12 3