Cito groep 7

De cito in groep 7 is een belangrijk ijkpunt in de schoolcarrière van uw kind. In groep 7 wordt namelijk de Entreetoets afgenomen. Deze cito toets is een belangrijke voorspeller voor de resultaten op de Centrale Eindtoets die uw kind in groep 8 moet maken. Op deze laatste toets wordt het schooladvies voor het voortgezet onderwijs van uw kind gebaseerd.

De resultaten op de cito in groep 7 zijn dus van belang om het niveau van uw kind in beeld te brengen. Wanneer uw kind moeite heeft met het maken van cito toetsen, of wanneer er sprake is van achterstanden op het gebied van rekenen of taal, dan kunt u uw kind ondersteunen met de boeken van Smartie.

Andere manier van vragen

In de cito toetsen komen voornamelijk de kernvakken taal en rekenen aan de orde. Door middel van een variëteit aan opgaven wordt het taal- en rekenniveau van uw kind in beeld gebracht. De manier van vragen stellen is in de cito toetsen echter vaak net even wat anders dan de vraagstelling in de opgaven die uw kind in de klas krijgt.

Het gevolg daarvan is dat sommige kinderen moeite hebben met de vraagstelling en de toets daardoor minder goed maken dan u had verwacht. Als uw kind hier ook moeite mee heeft, dan kunt u hem of haar helpen door te oefenen met de oefenboeken van Smartie.

Oefenboeken Rekenen en Taal

Smartie biedt voor kinderen in groep 7 verschillende oefenboeken aan. Met het oefenboek Rekenen Groep 7 kan uw kind de rekenkennis en -vaardigheden oefenen en met het oefenboek Taal Groep 7 kunt u aan de slag om het niveau op de verschillende onderdelen van taal te oefenen.

Voor begrijpend lezen is er een apart oefenboek, omdat dit een vaardigheid is die in de cito van groep 7 zwaar weegt. Als uw kind moeite heeft met tekstbegrip is het dan ook aan te raden om de opgaven in het oefenboek Begrijpend Lezen Groep 7 te maken. 

Owl Age12 3