Cito groep 6

Cito groep 6

De cito wordt in groep 6 twee keer afgenomen. Met de resultaten van de cito toets wordt het niveau van uw kind in kaart gebracht. Hierbij zijn vooral de kernvakken taal en rekenen van belang. Bij de cito in groep 6 wordt er best veel van uw kind verwacht.

Het rekenniveau wordt steeds abstracter en ook bij de verschillende onderdelen van taal, zoals spelling en grammatica, stijgt het moeilijkheidsniveau steeds verder. Wanneer uw kind moeite heeft om bij te blijven met rekenen of taal, dan zal zich dat vertalen in de scores op de cito toets.    

Cito voor taal

Bij de cito in groep 6 komen op het gebied van taal de onderdelen spelling, grammatica, woordenschat en begrijpend lezen aan bod. Begrijpend lezen is van groot belang voor het schoolsucces van uw kind, omdat dit een vaardigheid is die bij vrijwel alle schoolvakken nodig is. Wanneer uw kind hier moeite mee heeft dan kunt u het begrijpend lezen, evenals de andere onderdelen van taal, oefenen met het oefenboek Taal Groep 6 van Smartie.

Dit boek is speciaal door professionals samengesteld en sluit aan op de lesstof die uw kind in de klas krijgt. Met 470 opgaven biedt het oefenboek uw kind volop mogelijkheden om de taalkennis en -vaardigheden te oefenen en naar een hoger niveau te brengen.

Rekenen in groep 6

In groep 6 wordt het rekenniveau steeds abstracter. Dat betekent ook dat er een groot beroep wordt gedaan op de voorkennis van uw kind. De rekenbewerkingen die uw kind in de eerdere groepen heeft geleerd, zijn in groep 6 nodig om op verder te bouwen. Wanneer uw kind achter ligt met rekenen of als er hiaten in de rekenkennis zitten, dan wordt dit extra moeilijk.

U kind uw kind dan helpen door aan de slag te gaan met het oefenboek Rekenen Groep 6. Hierin komen alle rekenonderwerpen tot en met groep 6 aan bod. Daarnaast bevat het boek veel rekenopgaven om mee te oefenen. Alle oefenboeken van Smartie bevatten opgaven met hetzelfde type vraagstelling als in de cito toets, zodat uw kind zich hier ook meteen optimaal op kan voorbereiden. 

Owl Age12 3