Cito begrijpend lezen

Cito begrijpend lezen

In de bovenbouw van de basisschool speelt in de cito het begrijpend lezen een grote rol. Begrijpend lezen is een vaardigheid die uw kind in het dagelijks leven veelvuldig nodig zal hebben. Bij begrijpend lezen draait het allemaal om het hebben van tekstbegrip, zoals bij het interpreteren van een nieuwsbericht, het begrijpen van informatie over een product of het leren van nieuwe stof.

Dat maakt begrijpend lezen tot een vaardigheid die van essentieel belang is om de wereld om ons heen te begrijpen. Op school heeft uw kind tekstbegrip niet alleen nodig bij het vak begrijpend lezen, maar ook bij het begrijpen van de stof van vrijwel alle andere schoolvakken.

Belangrijke voorspeller

In de cito neemt begrijpend lezen een belangrijke plaats in. Deze vaardigheid wordt dan ook beschouwd als belangrijke voorspeller van schoolsucces en is daarom van grote waarde bij het vaststellen van het schooladvies voor uw kind voor de middelbare school. Een achterstand in begrijpend lezen kan dan ook grote gevolgen hebben voor de toekomstige schoolcarrière van uw kind.

Wanneer uw kind moeite heeft om het niveau van begrijpend lezen in de klas bij te houden of wanneer de cito scores van uw kind op dit onderdeel lager dan verwacht zijn, dan is het aan te raden om het begrijpend lezen met uw kind extra te oefenen.

Oefenboek Begrijpend Lezen

Met de oefenboek Begrijpend Lezen voor groep 7 of groep 8 kunt u deze vaardigheid samen met uw kind extra oefenen. Wanneer uw kind in groep 6 zit kunt u de oefenboek Taal Groep 6 gebruiken, waarin begrijpend lezen als onderdeel is opgenomen. In de oefenboeken vindt u alle stof die uw kind tot en met de betreffende groep moet beheersen.

Daarnaast bevatten de boeken veel oefenmateriaal, waarbij de vraagstelling gelijk is aan die in de citotoetsen. U kunt de oefenboeken dan ook gebruiken om de kennis van uw kind te verstevigen en uit te breiden, om hiaten en achterstanden weg te werken én om uw kind effectief voor te bereiden op de cito begrijpend lezen.

Owl Age12 3