Cito begrijpend lezen groep 8

Cito begrijpend lezen groep 8

Wanneer u met uw kind wil oefenen voor de cito begrijpend lezen in groep 8, dan kunt u de oefenboek Begrijpend Lezen Groep 8 van Smartie gebruiken ter ondersteuning. Deze oefenboek is speciaal ontwikkeld om uw kind te helpen met het ontwikkelen van zijn of haar niveau van begrijpend lezen en om uw kind optimaal voor te bereiden op het maken van de cito begrijpend lezen in groep 8.

In de oefenboek wordt alle stof die uw kind moet beheersen nog eens behandeld, waarbij de moeilijkheidsgraad langzaam stijgt. Zo kan uw kind zich deze vaardigheid stapsgewijs eigen maken en werken aan een stevige basis van waaruit verder gewerkt kan worden.  

Veel oefenmateriaal

Naast een compleet overzicht van de lesstof, vindt u in de oefenboek Begrijpend Lezen Groep 8 ook een groot aanbod aan oefenmateriaal. Daarbij is gezorgd dat de vraagstelling in de opgaven gelijk is aan die in de LVS-toetsen, zoals de IEP, Dia, Boom, ROUTE-8 en Cito begrijpend lezen van groep 8. Door te oefenen met de opgaven in de oefenboek van Smartie kan uw kind dan ook wennen aan de manier van vragen stellen in de LVS-toetsen, zoals de IEP, Dia, Boom, ROUTE-8 en Cito, zodat hij of zij zich optimaal op deze toets kan voorbereiden.

En dat is van groot belang, want de resultaten van de De LVS-toetsen, zoals de IEP, Dia, Boom, ROUTE-8 en Cito begrijpend lezen in groep 8 zijn in hoge mate bepalend voor de toekomst van uw kind.

Begrijpend lezen en school advies

Begrijpend lezen wordt gezien als een belangrijke voorspeller van schoolsucces. Tekstbegrip is namelijk niet alleen nodig bij het vak begrijpend lezen, maar bij vrijwel alle vakken die uw kind op school krijgt én in het dagelijks leven. Tekstbegrip zorgt er namelijk voor dat we de wereld om ons heen begrijpen en nieuwe informatie op de juiste manier kunnen interpreteren.

Op de middelbare school zal uw kind dus een bepaald niveau van tekstbegrip moeten hebben om de stof van de verschillende vakken te kunnen begrijpen en leren. Daarom speelt begrijpend lezen een belangrijke rol in de Centrale Eindtoets in groep 8, waarop het schooladvies wordt gebaseerd.

Owl Age12 3