Cito begrijpend lezen groep 7

Cito begrijpend lezen groep 7

De cito voor begrijpend lezen in groep 7 is van groot belang voor het voorspellen van het schooladvies dat uw kind in groep 8 krijgt voor het voortgezet onderwijs. In groep 7 wordt bij uw kind de Entreetoets afgenomen. De Entreetoets is een cito toets die gebruikt wordt om een eerste inschatting te maken van het toekomstige schooladvies voor de middelbare school.

Dit schooladvies wordt voor een belangrijk deel bepaald door de resultaten die uw kind laat zien op de vaardigheid begrijpend lezen. Een goed niveau op dit onderdeel is dan ook van groot belang om tot een goed schooladvies te komen.

Het belang van begrijpend lezen

Bij begrijpend lezen draait het allemaal om tekstbegrip. Uw kind moet dus niet alleen in staat zijn om een tekst goed en vlot te kunnen lezen, maar ook om te kunnen begrijpen wat er nu eigenlijk precies in die tekst staat. Waar gaat het over en wat is de onderliggende boodschap? Bij begrijpend lezen moet uw kind onderscheid kunnen maken tussen hoofd- en bijzaken en de kern van het verhaal uit de tekst kunnen halen.

Dit is van essentieel belang in zowel het schoolse leven als in het dagelijkse leven van uw kind. Ons tekstbegrip wordt namelijk in het dagelijks leven veelvuldig op de proef gesteld, bijvoorbeeld bij het begrijpen van berichten in de krant of in het journaal.

Tekstbegrip op school

In de cito begrijpend lezen in groep 7 wordt het tekstbegrip van uw kind dan ook getoetst. Op school heeft uw kind een goed niveau van tekstbegrip niet alleen nodig bij het vak begrijpend lezen, maar ook bij de meeste andere schoolvakken, bijvoorbeeld bij het leren van nieuwe stof van geschiedenis of aardrijkskunde.

Met de oefenboek Begrijpend Lezen Groep 7 kunt u uw kind extra ondersteuning bieden. In dit boek wordt alle stof die uw kind tot en met groep 7 moet beheersen behandeld, zodat uw kind stapsgewijs zijn of haar niveau kan verhogen. Bovendien bevat het boek veel oefenopgaven, waarmee uw kind zich kan voorbereiden op de LVS-toetsen, zoals de IEP, Dia, Boom, ROUTE-8 en Cito begrijpend lezen in groep 7.

Owl Age12 3