Cito begrijpend lezen groep 6

Cito begrijpend lezen groep 6

Wilt u met uw kind oefenen voor de cito begrijpend lezen in groep 6? Dan kunt u gebruik maken van de oefenboek Taal Groep 6 van Smartie. In dit boek worden alle onderdelen van taal behandeld die uw kind in groep 6 moet beheersen. Begrijpend lezen vormt daar een belangrijk aandeel in.

In groep 6 wordt er op het gebied van begrijpend lezen best veel van uw kind verwacht. Begrijpend lezen is dan ook een vaardigheid die van groot belang wordt beschouwd bij het bepalen van het toekomstig schooladvies voor het voortgezet onderwijs, dat uw kind in groep 8 krijgt.

Begrijpend lezen op niveau

Omdat begrijpend lezen een belangrijk aandeel heeft in het bepalen van het schooladvies voor het voortgezet onderwijs, is het van belang dat uw kind deze vaardigheid op het juiste niveau beheerst. Wanneer u in groep 6 merkt dat uw kind achterloopt of veel moeite heeft met begrijpend lezen, is het dan ook aan te raden om uw kind hier extra bij te ondersteunen.

Met de oefenboek Taal Groep 6 kunt u effectief met uw kind aan de slag om het niveau van begrijpend lezen te verhogen. De moeilijkheidsgraad in het boek loopt langzaam op, zodat uw kind deze vaardigheid stap voor stap kan verbreden en zich de stof goed eigen kan maken.

Tekstbegrip oefenen

Om uw kind goed voor te bereiden op de cito begrijpend lezen in groep 6, is het van essentieel belang om veel te oefenen met tekstbegrip. U kunt hiervoor dagelijkse situaties aangrijpen, zoals bijvoorbeeld het bespreken van nieuwsberichten met uw kind. Maar uiteraard vindt u in de oefenboek Taal Groep 6 ook veel oefenmateriaal, dat goed aansluit bij de leerbehoeften va uw kind.

Bovendien is er gezorgd voor een manier van vragen stellen die hetzelfde is als inDe LVS-toetsen, zoals de IEP, Dia, Boom, ROUTE-8 en Cito, zodat uw kind zich hier door middel van oefenen met de oefenboek optimaal op voor kan bereiden.

Owl Age12 3