Cijferend rekenen

Cijferend rekenen

Cijferend rekenen is een vaardigheid waar je de rest van je leven profijt van hebt. Sterker nog: mensen die dit niet goed beheersen komen op tal van plaatsen en in diverse situaties in de problemen. Goede rekenvaardigheid is een must. Zowel op de basisschool als bij een vervolgopleiding, maar ook in het dagelijks leven. Daarom is het belangrijk dat het cijferend rekenen voldoende aandacht krijgt. Als het klassikaal onderwijs op school niet voldoende is dan kan bijles met de lesmethoden van Smartie uitkomst bieden.

Leg een goede basis

Net zoals bij taal is het belangrijk dat een kind het cijferend rekenen vanaf het eerste begin goed onder de knie krijgt. Als een kind het rekenen vanaf groep 3 al niet snapt dan is de kans groot dat de rekenvaardigheid structureel achterblijft. Vroegtijdig ingrijpen met bijles is dan de beste oplossing. Met de bijlesboekjes van Smartie kan een kind op een fijne manier de rekenvaardigheid trainen. Dit kan zowel thuis als op school. Scholen kunnen de boekjes van Smartie als PDF aanschaffen zodat ze voor meerdere kinderen gebruikt kunnen worden. Daarnaast is er sinds 2022 het online platform. Kinderen kunnen dan zowel thuis als op school via een tablet of achter de computer de bijlessen doornemen.

Aansluiting bij de eindtoets

Veel scholen gebruiken de Cito toets als eindtoets of voor tussentijdse toetsing. Daarnaast zijn er ook nog andere toetsen zoals DIA en IEP. De lessen die worden aangeboden door Smartie sluiten aan bij de vraagstelling in deze toetsen. Daardoor kunnen de vorderingen van de leerlingen ook eenvoudig in het leerlingvolgsysteem (LVS) worden verwerkt. Op die manier kan de docent eenvoudig zien of de bijlessen effect hebben en de prestaties van de leerling vooruit gaan.

Cijferend rekenen op een prettige manier oefenen

Een kind dat het cijferend rekenen niet goed onder de knie heeft gaat er vaak een hekel aan krijgen. Om ‘dat stomme rekenen’ weer leuk te maken zijn er de bijlesmaterialen van Smartie. Het kind wordt daarmee optimaal gestimuleerd om te oefenen met rekenen. Bij rekenen is het vaak zo dat als het kind het eenmaal snapt, het vervolgens een stuk makkelijker gaat. Anders dan bij taalvaardigheid gaat het immers om het toepassen van steeds dezelfde manier van denken om een som op te lossen. Het kind heeft hier niet alleen op school profijt van maar ook bij het doen van een vervolgopleiding en later in een leuke baan.

Owl Age12 3

Ga aan de slag met Smartie cijferend rekenen

Heb je leerlingen in je klas die moeite hebben met cijferend rekenen? Of ben je ouder van een kind dat wel wat hulp kan gebruiken voor dit vak? Bestel dan de Smartie lesboekjes. Dit kan ook in een voordelige combi deal. Je kunt vervolgens samen met het kind gaan werken aan verbetering van het rekenen. Dit kan al vanaf groep 3. Het lesmateriaal van Smartie bestrijkt de gehele basisschoolperiode tot en met groep 8. Op die manier gaat het kind met een gerust hart de eindtoets maken met hopelijk een mooi resultaat. Goede rekenvaardigheid is vaak een garantie voor het probleemloos volgen van het middelbaar en beroepsonderwijs.