Breuken

Wat zijn breuken?

Breuken zijn een manier om grote getallen te verdelen in kleinere stukken. Breuken kunnen worden gebruikt om deel problemen op te lossen waarbij het verhoudingen, fracties of deel wat betreft moet worden opgelost. Als je een breuk wilt begrijpen, moet je de basisprincipes van breuken kennen. In dit artikel worden we dieper ingaan op de breuken en alle concepten die ervoor moeten worden begrepen om breuken te begrijpen.

Hoe Breuken Te Berekenen

Breuken worden gebruikt om verhoudingen tussen twee getallen te bepalen. Breuken hebben een bovenste deel, bekend als de teller en een onderste deel, bekend als de noemer. De breuk wordt geleverd met een streep tussen de teller en de noemer zoals 3/4. In dit geval is de waarde van de breuk 3/4. Om de waarde van een breuk te bepalen, moet het product van de teller en de noemer worden bepaald. Dus in dit geval is de waarde 3 x 4 = 12. In sommige gevallen is de teller groter dan de noemer. Bijvoorbeeld 5/4. In dit geval is de waarde 5 x 4 = 20.

Hoe Breuken Te Onderhouden

Als je breuken wilt onderhouden, moet je deze in de juiste verhouding te houden. De waarde van de breuk moet hetzelfde blijven, ongeacht waar je de breuk onderhoudt. Om dit te doen, moet je de teller en noemer van de breuk op dezelfde verhouding zetten. Bijvoorbeeld, als je breuk 6/9 is, moet je deze veranderen naar 8/12, 12/18 of 24/36. Op deze manier is de waarde van de breuk 6/9 hetzelfde gebleven.

Hoe te Onderhouden van Breuken als Decimale Getallen

Als je breuken wilt veranderen in decimale getallen, moet je eerst de breuk onderhouden. Vervolgens moet je de breuk delen door de noemer. Bijvoorbeeld, als je breuk 5/8 is, moet je 5 delen door 8. Het antwoord zal 0,625 zijn, wat een decimaal getal is. Als je de breuk 6/9 hebt, moet je 6 delen door 9. Het antwoord zal 0,666 zijn, wat een decimaal getal is.

Hoe Breuken Te Verminderen

Om breuken te verminderen, moet je de breuk in zijn kleinste getal splitsen. Je moet de gemeenschappelijke factoren in de teller en de noemer vinden en die vervolgens delen met de teller en de noemer. Gemeenschappelijke factoren zijn getallen die beide getallen delen. Bijvoorbeeld, als je breuk 8/12 hebt, is 2 een gemeenschappelijke factor. Je moet 2 delen door 8 in de teller en 12 in de noemer. Daarna wordt de waarde van de breuk 4/6, wat kleiner is dan 8/12.

Hoe Breuken Te Divideren

Om breuken te vermenigvuldigen, moet je de teller van elke breuk vermenigvuldigen en dan de producten vermenigvuldigen. Als je bijvoorbeeld een product hebt van de breuken 8/4 en 6/9, moet je 8 x 6 vermenigvuldigen en 4 x 9 vermenigvuldigen. Het antwoord is 48/36. Als je de waarde van de breuk 48/36 wilt bepalen, moet je het product van 48 en 36 bepalen. Het antwoord is 1728.

Hoe Breuken Te Verhogen

Om een breuk te verhogen, moet je het gemeenschappelijke verhogen. Als je bijvoorbeeld de breuk 4/8 wilt verhogen, moet je 8 verhogen naar 10. Verhoog vervolgens de teller door hetzelfde aantal, in dit geval 4, zodat je een nieuwe breuk krijgt 5/10. Wanneer je de waarde van de breuk 5/10 wil berekenen, moet je het product van 5 en 10 bepalen. Het antwoord is 50.

Hoe Breuken Om te Zetten in Kommagetallen

Om een breuk om te zetten in een kommagetal, moet je de breuk delen door de noemer. Als je bijvoorbeeld de breuk 8/4 hebt, moet je 8 delen door 4. Het antwoord is 2, wat een kommagetal is. Als je de breuk 9/6 hebt, moet je 9 delen door 6. Het antwoord is 1,5, wat ook een kommagetal is.

Hoe Breuken Te Vermenigvuldigen

Om breuken te vermenigvuldigen, moet je de getallen in de tellers vermenigvuldigen en de getallen in de noemers vermenigvuldigen. Als je bijvoorbeeld de breuken 1/2 en 3/4 hebt, moet je 1 x 3 vermenigvuldigen en 2 x 4 vermenigvuldigen. Het antwoord is 3/8. Om de waarde van de breuk 3/8 te berekenen, moet je het product van 3 en 8 bepalen. Het antwoord is 24.

Hoe Breuken Te Someren

Om twee breuken toe te voegen, moet je eerst de tellers samenvoegen en vervolgens de noemers samenvoegen. Als je bijvoorbeeld de waarde van de breuken 3/4 en 2/3 wilt berekenen, moet je 3 + 2 = 5 en 4 + 3 = 7. Daarna moet je 5/7 verkrijgen. Om de waarde van de breuk 5/7 te berekenen, moet je het product van 5 en 7 berekenen. Het antwoord is 35.

Conclusie

In dit artikel is de essentie van breuken besproken. Breuken hebben een bovenste en onderste deel, zoals teller en noemer. Breuken worden gebruikt om verhoudingen tussen twee getallen te bepalen en de waarde van een breuk wordt bepaald door het product van de teller en de noemer te bepalen. Om breuken correct te onderhouden, moeten de getallen in de teller en de noemer worden aangepast. Om de waarde van een breuk te berekenen, moet je de breuk delen door de noemer, delen door gemeenschappelijke factoren of vermenigvuldig de tellers en noemers.

FAQ’s

1. Wat is het doel van breuken?

Het doel van breuken is om verhoudingen tussen twee getallen te bepalen.

2. Hoe breuken op te lossen?

Om breuken op te lossen, moet je de waarde van de breuk berekenen door de teller en de noemer te vermenigvuldigen.

3. Hoe bereken je de waarde van een breuk?

Om de waarde van een breuk te berekenen, moet je de breuk delen door de noemer.

4. Wat is de juiste manier om een breuk te onderhouden?

Om een breuk te onderhouden, moet je de teller en noemer op dezelfde verhouding houden.

5. Hoe verandert u een breuk in een decimaal getal?

Om een breuk om te zetten in een decimaal, moet je de breuk delen door de noemer.