Breuken rekenen

Breuken rekenen is een vaardigheid waar je niet buiten kunt in de maatschappij. Natuurlijk zijn er vandaag de dag prima rekenmachines. Maar dan nog is het belangrijk dat je een eenvoudige breuk zelf kunt oplossen. Uit het hoofd of door deze uit te schrijven. Voor veel vervolgopleidingen is een goede rekenvaardigheid vereist. Het blijkt regelmatig dat leerlingen die van het voortgezet onderwijs komen een onvoldoende scoren voor rekenen. Zelfs zij die de Pabo gaan doen om later zelf voor de klas te staan.

Mijn kind heeft moeite met breuken rekenen

Bij rekenen is het vaak een kwestie van het spreekwoordelijke kwartje dat moet vallen. Zodra een kind snapt hoe het breuken rekensommen moet maken dan gaat dat feilloos. Maar sommige kinderen snappen het principe niet. Daardoor kunnen ze de simpelste sommen niet oplossen. Dit wekt natuurlijk enorm veel frustratie, vooral bij het kind. Ouders kunnen proberen om hun kind te helpen, maar dat werkt ook niet altijd goed. Vorige generaties hebben vaak op een andere manier geleerd breuken op te lossen. Als een kind met twee verschillende methodes wordt geconfronteerd dan ontstaat er vaak nog meer verwarring.

Rekenen oefenen met Smartie

Kinderen die bijles nodig hebben voor rekenen kunnen gebruik maken van de lesmethodes van Smartie. Deze is afgestemd op de wijze waarop het rekenen wordt getoetst door Cito, IED, DIA en andere vaak gebruikte toets methoden. Het kind leert spelenderwijs met breuken rekenen, uiteraard aangepast aan het niveau. Breuken komen aan de orde vanaf groep 7. Het begint eenvoudig maar als breuken complexer worden kan het gebeuren dat het kind het spoor bijster raakt.

Bijles kan het verschil maken

Een kind dat moeite heeft met breuken rekenen kan zeker baat hebben bij extra ondersteuning. Het idee dat sommige kinderen nu eenmaal nooit goed zullen leren rekenen is achterhaald. Decennia geleden werd vaak besloten het dan maar te laten zitten zodat het kind zich kon richten op dingen die wel goed gingen zoals taal of creativiteit. Maar anno nu wordt gelukkig onderkend dat goed kunnen rekenen belangrijk is. Daarom moet er alles aan worden gedaan om een kind op een zo goed mogelijk niveau te krijgen. Uiteraard niet alleen voor breuken, maar het gehele rekenniveau.

Owl Age12 3

Bijles breuken rekenen met Smartie

Een kind dat moeite heeft met breuken rekenen kan bijles volgen met de methode van Smartie. Dat kan door het boek aan te schaffen. Dit is op het niveau van groep 7. Daarnaast is er de Smartie app. Daarmee kan het kind digitaal bijles volgen via bijvoorbeeld een tablet. Zowel ouders als de school kunnen het bijlesmateriaal aankopen. Voor scholen is er van het boek een PDF versie. Deze kan voor meerdere leerlingen gebruikt worden, binnen de daarvoor gestelde voorwaarden. Het kind kan met behulp van Smartie in zijn eigen tempo het oplossen van breuken oefenen en daarmee het rekenniveau op het gewenste niveau brengen. De resultaten kunnen worden ingevoerd in het Leerling Volg Systeem dat door veel scholen wordt gebruikt om de vorderingen van de leerlingen te monitoren.