Belang van Rekenen en Taal

Rekenen en taal

Rekenen en taal zijn de belangrijkste vakken die uw kind op de basisschool krijgt. Het zijn tevens vakken waarmee uw kind op de middelbare school verder gaat. Een goede basis is dan ook van groot belang om gedurende de verdere schoolcarrière de kennis en vaardigheden op het gebied van rekenen en taal door te kunnen ontwikkelen zonder in de knel te raken.

Want als er eenmaal een achterstand is ontstaan die niet wordt aangepakt, dan wordt het steeds moeilijker om het stijgende niveau van deze vakken bij te benen. Het is dan ook zaak om tijdig te signaleren wanneer een kind moeite heeft met rekenen of taal.

 

Kennis van rekenen en taal vergroten

Als uw kind moeite heeft met rekenen en taal, en zeker wanneer er al sprake is van een achterstand, dan kunt u de boeken van Smartie gebruiken om uw kind extra ondersteuning te bieden. De oefenboeken zijn speciaal ontwikkeld door een team van ervaren professionals en sluiten aan op de lesstof in de klas.

Hierin komen alle onderwerpen aan bod van rekenen en taal tot en met groep 6, 7 of 8, afhankelijk van in welke groep uw kind zit. Doordat de moeilijkheidsgraad in de boeken stap voor stap stijgt, kan uw kind in zijn of haar eigen tempo de reken- of taalkennis vergroten.

Geschikt voor bijles

De oefenboeken en bijlesboeken van Smartie zijn zeer geschikt om te gebruiken voor bijles. Omdat het oefenmateriaal aansluit op de stof die uw kind op school leert én omdat de vraagstelling in de opgaves gelijk is aan die op de Citotoetsen, zijn de boeken ook uitermate geschikt als voorbereiding en training voor de Citotoets.

Met de antwoordenboeken, die los bij te bestellen zijn, kunt u ook thuis goed uit de voeten om met uw kind te oefenen. Zo kunt u uw kind ondersteunen bij het opvullen van hiaten en geeft u uw kind een optimale voorbereiding op de Citotoets.

   

Owl Age12 3