Begrijpend lezen oefenen groep

Begrijpend lezen oefenen groep 8

Het begrijpend lezen oefenen als uw kind in groep 8 zit, kan een grote invloed hebben op de toekomst van uw kind. Begrijpend lezen is namelijk een vaardigheid die een significant deel uitmaakt van de Centrale Eindtoets die in groep 8 wordt afgenomen. Op de resultaten van deze toets wordt het schooladvies voor de middelbare school gebaseerd.

Bij begrijpend lezen draait alles om tekstbegrip en een goed niveau op dit gebied wordt als belangrijke voorspeller gezien van schoolsucces. Het schooladvies voor uw kind zal dan ook in hoge mate afhangen van de resultaten voor begrijpend lezen in de Citotoets.  

Tekstbegrip is noodzakelijk

Begrijpend lezen houdt in dat uw kind een tekst kan lezen en daarna kan navertellen waar de tekst over ging. Het gaat dus om een bepaalde mate van tekstbegrip, die uw kind in staat stelt om de gelezen informatie te kunnen begrijpen en onthouden.

Deze vaardigheid is niet alleen van belang bij het vak taal op school, maar ook bij veel andere vakken en op velerlei gebieden in het dagelijkse leven. Tekstbegrip stelt ons immers in staat om de wereld om ons heen te kunnen begrijpen en daarom wordt het ook als één van de belangrijkste vaardigheden op de basisschool gezien.

Begrijpend lezen ontwikkelen

Als uw kind moeite heeft met begrijpend lezen, dan kunt u dit oefenen in groep 8 door gebruik te maken van het oefenboek Begrijpend Lezen Groep 8. Dit boek is uitermate geschikt voor thuisgebruik en bevat maar liefst 320 opgaven. De stof is speciaal ontwikkeld en sluit goed aan op de lesstof die uw kind in de klas krijgt.

Met de opgaven kan uw kind flink oefenen. Bovendien went hij of zij direct aan de manier van vragen stellen in de Citotoets, omdat de vraagstelling in de opgaven hetzelfde is. Zo kan uw kind zich effectief voorbereiden op de Centrale Eindtoets in groep 8.

Owl Age12 3