Begrijpend lezen oefenen groep 8

Zodra een kind in groep 8 zit wordt de voorbereiding naar het voortgezet onderwijs serieus aangepakt. De kinderen in de hoogste groep moeten zelfstandiger werken en krijgen dagelijks huiswerk mee. Ook wordt er vaak lesgegeven door verschillende docenten. In deze groep wordt vaak goed duidelijk of het kind het begrijpend lezen in groep 8 nog extra moet oefenen. Als een leerling bepaalde opdrachten wel zou moeten kunnen maken maar ze niet snapt dan kan dit te maken hebben met een gebrek aan vaardigheid op dit punt. Om problemen op de middelbare school of bij het volgen van een beroepsopleiding te voorkomen is het belangrijk hier aandacht aan te besteden in groep 8.

Met een gerust hart op weg naar de eindtoets

In groep 8 komt het belangrijke moment van de eindtoets aan de orde. Veel scholen gebruiken hiervoor de Cito toets, maar er zijn ook alternatieven zoals DIA en IEP. Bij deze toetsen komt het er op aan dat de leerling de vragen goed snapt. Begrijpend lezen oefenen in groep 8 kan ervoor zorgen dat een leerling hier minder moeite mee heeft. Het resultaat zal in veel gevallen een hogere score betekenen. Natuurlijk hangt het schooladvies niet alleen van de toets af, het advies van de school telt ook mee. Maar een goed resultaat is een mooie opsteker voor het kind.

Een goed resultaat bij andere vakken

Taal speelt een belangrijke rol bij veel vakken. Goed kunnen lezen en schrijven is immers niet alleen handig om voor Nederlands goede cijfers te halen. Met een goede leesvaardigheid gaan andere vakken vaak ook beter. Dat geldt niet alleen voor groep 8 maar ook zeker bij de start in de brugklas van het voortgezet onderwijs. Daarom kiezen steeds meer ouders en ook docenten ervoor om het begrijpend lezen in groep 8 extra te oefenen. Met de opdrachten in de lesstof van Smartie leren kinderen dit spelenderwijs. Het fijne van dit systeem is dat het ook voor lagere groepen beschikbaar is. De leerlingen kunnen er dus al meerdere jaren gebruik van maken en zijn dan aan de manier van bijles volgen gewend.

Boekjes of online bijles

Je kunt op twee manieren gebruik maken van de bijles materialen van Smartie. Je kunt begrijpend lezen oefenen in groep 8 door gebruik te maken van de boekjes. Deze zijn voor scholen ook beschikbaar in PDF. Na aankoop- mogen deze voor meerdere leerlingen gebruikt worden. Daarnaast is er sinds 2022 het online platform. Leerlingen kunnen via een app op bijvoorbeeld een tablet zelfstandig de lesstof doornemen. Het voordeel daarvan is dat ze dit op ieder gewenst moment kunnen doen. Niet alleen docenten kunnen de lesstof van Smartie bestellen. De ouders kunnen dit ook online regelen via de website.

Goed voorbereid de maatschappij in

Begrijpend lezen oefenen met leerlingen van groep 8 is nuttig en leuk. De leerlingen krijgen er hopelijk meer plezier in om te lezen. Ook voor leerlingen met dyslexie is dit een goede methode. Als een leerling de lesstof die hem wordt aangeboden beter begrijpt dan zal het kind vanzelf meer plezier krijgen in leren. Dit heeft dan hopelijk weer een positieve invloed op de resultaten voor overige vakken. De boekjes kunnen los maar ook in een set worden besteld met een aantrekkelijke korting.