Begrijpend lezen oefenen groep 7

In de bovenbouw van de basisschool wordt er steeds meer van de leerlingen verwacht. Ze moeten zelfstandig opdrachten uitvoeren en thuis huiswerk maken. Daarvoor is het belangrijk dat een kind goed snapt wat er van hem wordt verwacht. Begrijpend lezen oefenen voor leerlingen van groep 7 kan daarbij helpen. Als een kind moeite heeft met te snappen wat er in een tekst staat is het zaak om deze vaardigheid extra aandacht te geven. In een klas met 30 of meer kinderen lukt dat vaak niet tijdens de reguliere lessen. De bijles boekjes en de online app van Smartie kunnen dan uitkomst bieden. Het kind kan in zijn eigen tempo oefenen met begrijpend lezen en op die manier de leesvaardigheid verbeteren.

Het kind meer zelfvertrouwen geven

Een kind dat moeite heeft met begrijpend lezen wordt vaak onterecht als ‘dom’ bestempeld. Maar het kind is niet dom, het kind legt alleen niet de juiste link tussen een tekst en de betekenis ervan. Als de uitleg er eenmaal is dan zal het kind de opdracht naar behoren uitvoeren of het juiste antwoord op een vraag feilloos weten. Als een kind kampt met onvoldoende kennis als het gaat om begrijpend lezen dan is daar gelukkig wat aan te doen. Soms is kortstondig bijles al voldoende om het bekende kwartje te laten vallen.

Goede voorbereiding op groep 7

Als een kind in groep 7 zit dan komt de overstap naar de middelbare school al dichtbij. Voor het schooladvies moeten de toetsen worden gemaakt. Daarom is het goed te weten dat de Smartie leermethode begrijpend lezen goed aansluit bij de manier waarop de toetsen van Cito, DIA en andere bekende toetsen zijn opgezet. Als het kind de vraagstellingen snapt zal het resultaat vanzelf ook beter zijn. Het is daarom belangrijk dat in de aanloop naar groep 8 het begrijpend lezen oefenen ook in groep 7 voldoende aandacht krijgt.

Betere resultaten bij andere vakken

Begrijpend lezen is niet alleen belangrijk voor het vak lezen en taal. Het is ook heel belangrijk om goed te kunnen lezen om mee te komen bij andere vakken. Als een kind een proefwerk aardrijkskunde of biologie moet maken of een rekenopgave moet oplossen, dan is begrijpend lezen minstens zo belangrijk. Een geschreven som bijvoorbeeld vereist dat het kind goed snapt wat er precies staat. Alleen dan kan immers de juiste oplossing voor de som worden gevonden.

Smartie helpt met begrijpend lezen oefenen in groep 7

Wanneer je als ouder of docent merkt dat een kind moeite heeft met begrijpend lezen dan kan Smartie helpen. Bestel de boekjes begrijpend lezen oefenen groep 7 en laat het kind hiermee aan de slag gaan. Voor scholen is het mogelijk om een PDF versie aan te kopen. Deze mag voor meerdere leerlingen worden gebruikt. Ouders kunnen de boekjes van Smartie gewoon online bestellen. Nieuw is het online platform. Hiermee kunnen leerlingen via een app vaardigheden als begrijpend lezen online oefenen. De bijlesmethode begrijpend lezen is er ook voor groep 8 en voor de groepen 3 tot en met 6.