Begrijpend lezen oefenen groep 6

Begrijpend lezen oefenen groep 6

Als u het begrijpend lezen wil oefenen met uw kind in groep 6 dan is het van belang dat u aansluit bij de leerbehoefte van uw kind en bij de lesstof die uw kind op school krijgt. Dat kunt u doen door gebruik te maken van de boeken van Smartie.

Onze oefenboeken en bijlesboeken zijn speciaal ontwikkeld door een team van professionals, waarbij is gezorgd voor een goede aansluiting op het hedendaagse onderwijs. De boeken zijn uitermate geschikt voor particulier gebruik, zodat u zelf thuis met uw kind aan de slag kunt, maar u kunt de materialen ook gebruiken voor bijles.

Een belangrijke vaardigheid

Begrijpend lezen is een belangrijke vaardigheid die uw kind op de basisschool onder de knie moet zien te krijgen. Het behoort zelfs tot één van de kernvakken in de bovenbouw en maakt dan ook een essentieel deel uit van het lesprogramma. En dat is niet zo vreemd als u zich realiseert dat er in het dagelijks leven met grote regelmaat een beroep wordt gedaan op ons tekstbegrip.

Bijvoorbeeld bij het leren van nieuwe informatie of bij het begrijpen van een nieuwsbericht in de media. Begrijpend lezen heeft uw kind nodig bij vrijwel alle vakken op school, omdat het een vaardigheid is die uw kind in staat stelt om de informatie bij vakken als geschiedenis of aardrijkskunde te kunnen begrijpen en leren.

Voorspeller van succes

Omdat tekstbegrip voor veel schoolvakken van essentieel belang is, wordt het ook gezien als een belangrijke voorspeller van schoolsucces. Dat betekent dat begrijpend lezen ook in de Citotoets uitgebreid aan bod komt. U kunt u w kind hierop voorbereiden door begrijpend lezen te oefenen met uw kind in groep 6.

De oefenboeken en bijlesboeken van Smartie ondersteunen u hierbij. In het oefenboek Taal Groep 6 vindt u maar liefst 470 opgaven waarmee uw kind flink kan oefenen. Zo kunt u het taalniveau en het tekstbegrip van uw kind naar een hoger niveau brengen.

Owl Age12 3