Begrijpend lezen oefenen

Begrijpend lezen oefenen is iets dat natuurlijk ook in de klas gebeurt op de basisschool. De kinderen moeten een tekst lezen en vervolgens in hun eigen woorden vertellen waar deze over gaat. Het ene kind gaat dit makkelijker af dan het andere. Als een kind moeite heeft met begrijpend lezen is het belangrijk om hier snel aandacht aan te besteden. OP die manier kan de achterstand worden weggewerkt voordat het een serieus probleem wordt. Het kind zal deze vaardigheid immers de rest van zijn leven hard nodig hebben. Zowel bij een vervolgopleiding als later bij een baan.

Oefenen met begrijpend lezen op je eigen niveau

Kinderen leren lezen vanaf groep 3. Vandaag de dag kunnen veel kleuters al wat woordjes schrijven, maar het serieuze werk start als ze starten in de derde groep van de basisschool. Eerst ligt de nadruk op goed kunnen lezen en schrijven. Het is nog niet zo belangrijk om de teksten goed te begrijpen want dat lukt meestal wel met zinnetjes van hooguit 6 woorden. Pas in een later stadium komt begrijpend lezen om de hoek kijken. Maar toch wordt er ook in groep 3 al aandacht aan besteed. Daarom heeft Smartie al oefenboekjes begrijpend lezen voor leerlingen van deze groep. Het niveau loopt vervolgens op tot groep 8.

Begrijpend lezen voor anderstaligen

De Nederlandse taal is voor anderstaligen een harde noot om te kraken. Letterlijk woorden onderscheiden lukt na verloop van tijd wel. Maar begrijpt het kind dan ook wat er staat? Als dat laatste niet of onvoldoende het geval is dan kan het helpen om de lesmethode van Smartie te gebruiken. Deze is gebaseerd op de groepen van de basisschool. Voor een kind dat Nederlands niet als moedertaal heeft kan het aan te raden zijn om het niveau naar beneden bij te stellen. Omdat kinderen doorgaans makkelijk leren kan het kind op die manier het taalniveau, inclusief begrijpend lezen, snel oppikken. Dit heeft uiteraard ook voordelen bij het volgen van andere vakken in het Nederlands.

Meer plezier in lezen met begrijpend lezen oefenen

Een kind dat wordt bijgeschoold in begrijpend lezen zal uiteindelijk meer plezier beleven aan lezen. Dat geldt niet alleen voor kinderboeken, maar ook voor boeken over onderwerpen die het kind interesseren. Als een kind een tekst leest en meteen snapt waar het over gaat maakt dat het lezen immers een stuk leuker. Ook al wordt het kind misschien geen boekenwurm, het is belangrijk dat een kind goed leert lezen. Dit is later immers onmisbaar bij het volgen van een opleiding en het vinden van een baan. Sommige kinderen werken liever met hun handen. Daar is niets mis mee. Maar ook als bakker, timmerman of zorgmedewerker moet je goed begrijpend kunnen lezen.

Oefenen met begrijpend lezen met Smartie

Met de leermethode van Smartie kunnen kinderen in de basisschoolgroepen 3 tot en met 8 oefenen met begrijpend lezen. De lesstof sluit aan bij de toetsing met behulp van Cito, DIA, IEP en andere veelgebruikte methodes. De informatie kan moeiteloos worden ingevoerd in het LVS (Leerling Volg Systeem). De docent kan op die manier de vorderingen van e leerling goed monitoren. De boekjes van Smartie zijn overigens ook gewoon te bestellen door ouders. Wil je zelf thuis begrijpend lezen oefenen met je kind dan kan dat dus gewoon. Voor scholen is het mogelijk om een PDF versie van de boekjes Begrijpend Lezen van Smartie te kopen. Deze kunnen voor meerdere leerlingen worden gebruikt.