Spelling in groep 7

Spelling groep 7

Bij spelling in groep 7 wordt er al best veel van uw kind verwacht. Uw kind moet de spellingsregels die in de jaren ervoor zijn aangeleerd onder de knie hebben en dient deze in groep 7 verder te verfijnen. Wanneer uw kind moeite heeft met spelling of als er in de jaren ervoor hiaten zijn ontstaan in de kennis van uw kind op het gebied van spelling, dan kan uw kind daar in groep 7 veel last van hebben.

Het verder verbreden van de spellingsvaardigheden is dan extra moeilijk en de kans dat de ontwikkeling van uw kind op dat gebied stagneert is dan groot. Het is daarom van belang om tijdig in te grijpen en uw kind extra ondersteuning te bieden.

Oefenen met spellingsregels

Met de oefenboeken en bijlesboeken van Smartie kunt u thuis zelf aan de slag om uw kind te helpen met het leren van de spellingsregels. Waar sommige kinderen deze regels moeiteloos toepassen, is dat voor andere kinderen erg lastig. Veel oefenen is dan aan te raden. Maar als u uw kind met spelling in groep 7 wil helpen, moet u wel aansluiten bij de lesstof die in de klas wordt aangeboden.

De boeken van Smartie ondersteunen u daarbij. De materialen zijn samengesteld door een team van professionals, waarbij er is gezorgd voor een goede aansluiting op het huidige onderwijs. 

Meer dan 700 opgaven

Het oefenboek Taal Groep 7 bevat maar liefst 730 opgaven, waarmee alle onderdelen van taal die uw kind in groep 7 moet beheersen geoefend kunnen worden. Daaronder valt dus ook spelling. De oefenopgaven sluiten aan bij de leerbehoeften van uw kind en zijn zo opgesteld dat de vraagstelling gelijk is aan die in de Citotoets.

Zo bereidt u uw kind ook voor op de Entreetoets, die in groep 7 wordt afgenomen en waarin spelling een vast onderdeel is. Met de oefenboeken van Smartie kunt u dus het taalniveau van uw kind verhogen en tegelijkertijd trainen voor de Citotoets.

Owl Age12 3