Begrijpend lezen met Smartie

Basisvaardigheden ontwikkelen

De Nederlandse overheid heeft duidelijke indicaties geformuleerd over de vaardigheden die kinderen horen te bezitten aan het einde van elk leerjaar in het primair onderwijs. Deze SLO richtlijnen zijn ontwikkeld om leraren, schoolleiders en onderwijsorganisaties op één lijn te krijgen. Door naar de richtlijnen toe te werken zorgen ze ervoor dat kinderen op verschillende scholen dezelfde basisvaardigheden ontwikkelen.

Uiteraard haalt niet elk kind altijd alle richtlijnen, maar het idee is dat ze er in de buurt blijven. In de lesmaterialen van Smartie wordt rekening gehouden met de SLO richtlijnen. Ons doel is om kinderen te begeleiden zodat ze bij kunnen blijven en met plezier doorleren.

Oefenboekjes en een interactief platform voor alle vakken

Op de basisschool wordt natuurlijk gesport, getekend, muziek gemaakt en geknutseld. Het is belangrijk dat kinderen de tijd krijgen om kind te zijn en spelenderwijs de wereld te ontdekken. Daarnaast is het de bedoeling dat ze basisvaardigheden ontwikkelen waarmee ze op de middelbare school verder kunnen leren.

Met behulp van deze vaardigheden kunnen ze uiteindelijk een opleiding volgen die hen helpt om hun interesses in werk om te zetten. Bij Smartie richten we ons vooral op de vakken die beschreven staan in de SLO richtlijnen. Hier vind je oefenboekjes waar kinderen in hun eigen tempo verder kunnen werken aan de vakken rekenen, grammatica, begrijpend lezen, spelling en hun woordenschat.

Je kind werkt op een individueel niveau

Elk kind heeft zijn eigen talenten. Daardoor halen ze vaak in sommige vakken zonder problemen de SLO richtlijnen terwijl andere vakken moeilijker gaan. De lesmaterialen van Smartie zijn bedoeld om kinderen te ondersteunen die in een klas van 30 of meer leeftijdsgenootjes niet alle hulp krijgen die ze nodig hebben.

Zo kunnen kinderen die moeite hebben met een bepaald vak bijvoorbeeld de tijd nemen om vaardigheden te herhalen tot ze het snappen. Daardoor groeit hun zekerheid en krijgen ze lol in het vak waardoor ze binnen no-time weer bij zijn. Ook kinderen die sneller leren dan hun klasgenootjes kunnen via de lesmaterialen van Smartie hun eigen ding doen en hun talent zo goed mogelijk ontwikkelen.

Owl Age12 3