Begrijpend lezen groep 8

Begrijpend lezen groep 8

Begrijpend lezen speelt in de cito in groep 8 een hele belangrijke rol. Begrijpend lezen houdt in dat uw kind weet wat er in de tekst staat en dus niet alleen maar in staat is de woorden te lezen zonder echt te begrijpen wat er gezegd wordt. In de bovenbouw van de basisschool wordt er veel aandacht aan begrijpend lezen besteed.

Het is dan ook een vaardigheid waarop in het dagelijks leven heel vaak een beroep wordt gedaan. Denk bijvoorbeeld maar aan het begrijpen van een artikel dat u in de krant leest, of informatie over een vacature die u interesseert.

Van essentieel belang

Begrijpend lezen is dan ook van essentieel belang om de wereld om ons heen te kunnen begrijpen. Op school krijgt uw kind niet alleen bij taal met begrijpend lezen te maken, maar ook bij vrijwel alle andere vakken is tekstbegrip noodzakelijk om de stof te kunnen begrijpen en leren.

Omdat begrijpend lezen van essentieel belang is om andere vakken te kunnen leren, wordt het ook gezien als een belangrijke voorspeller van schoolsucces. Begrijpend lezen maakt daarom een significant deel uit van de cito in groep 8, waarmee het niveau van uw kind in beeld wordt gebracht.  

Tekstbegrip in de Centrale Eindtoets

De Centrale Eindtoets in groep 8 bepaalt in hoge mate wat het schooladvies voor uw kind wordt voor de middelbare school. Om de Centrale Eindtoets te kunnen maken, is een goed ontwikkeld tekstbegrip van groot belang. U kunt dit met uw kind trainen door gebruik te maken van het oefenboek Begrijpend Lezen Groep 8 van Smartie. In deze bundel vindt u maar liefst 320 opgaven waarmee u effectief kunt oefenen.

De vraagstelling is gelijk aan die in de Citotoets, zodat uw kind hier goed aan went. Zo kunt u samen met uw kind werken aan een beter ontwikkeld tekstbegrip en een beter inzicht in de manier van vragen stellen bij opdrachten op het gebied van begrijpend lezen.

Owl Age12 3