Begrijpend lezen groep 8

Begrijpend lezen groep 8

Het begrijpend lezen is in groep 8 een vaardigheid die veel invloed heeft op het bepalen van het schooladvies voor uw kind voor het voortgezet onderwijs. Bij het leesonderwijs op de basisschool zijn verschillende onderdelen te onderscheiden, waaronder technisch lezen, tempo lezen en begrijpend lezen.

Dit laatst houdt in dat uw kind niet alleen de woorden kan lezen, maar dat hij of zij ook echt begrijpt wat er in de tekst nu eigenlijk wordt verteld. Dit tekstbegrip is van essentieel belang om informatie te kunnen begrijpen en onthouden en is dan ook in vele facetten van het leven noodzakelijk.

Andere vakken

Bij vrijwel alle vakken op school is tekstbegrip van groot belang. Om bijvoorbeeld een verhaaltjessom bij rekenen te kunnen maken, moet uw kind eerst begrijpen wat er in het verhaaltje staat en welke informatie hij of zij daaruit moet halen. Ook in het dagelijks leven wordt er vaak een beroep gedaan op ons tekstbegrip.

Een goed ontwikkeld tekstbegrip helpt uw kind dan ook om de wereld om hem of haar heen beter te begrijpen. Omdat tekstbegrip op zoveel gebieden van essentieel belang is, wordt het ook gezien als een belangrijke voorspeller van schoolsucces. Daarom maakt het een groot deel uit van de Centrale Eindtoets in groep 8, waarop het schooladvies gebaseerd wordt.

Oefenboeken begrijpend lezen groep 8

Om het begrijpend lezen in groep 8 te oefenen met uw kind, kunt u gebruik maken van het oefenboek Begrijpend Lezen Groep 8. Dit is een bundel waarin u 320 opgaven vindt om samen met uw kind te oefenen en het niveau van tekstbegrip omhoog te brengen.

De moeilijkheidsgraad in het boek bouwt langzaam op, zodat uw kind de vaardigheden stap voor stap eigen kan maken en uit kan diepen. Ook vormt het boek een effectieve voorbereiding op de Citotoets in groep 8, omdat de opgaven dezelfde type vraagstelling bevatten.

Owl Age12 3