Begrijpend lezen groep 8

In groep 8 worden kinderen klaargestoomd voor de overstap naar het middelbaar onderwijs. Begrijpend lezen is dan extra belangrijk. Van een leerling wordt steeds meer zelfstandigheid verwacht. Goed begrijpen wat er van je gevraagd wordt is dan een must. Als een kind een opdracht niet begrijpt voor huiswerk of een toets dan kan dat een onvoldoende opleveren terwijl het kind de lesstof wel degelijk beheerst. Daarom is het niet alleen belangrijk dat een kind goed kan lezen. Het is minstens zo belangrijk dat een kind goed snapt wat er in de tekst staat. Als een kind daar problemen mee heeft dan kan Smartie begrijpend lezen voor groep 8 uitkomst bieden.

Ondersteuning van leerlingen met dyslexie

Een kind met dyslexie heeft moeite met lezen. Maar dat is heel wat anders dan de inhoud van een tekst niet snappen. Als het kind extra hulp krijgt met begrijpend lezen dan geeft dat een stuk minder ergernis en frustratie bij de leerling. Gelukkig wordt dyslexie vandaag de dag steeds sneller onderkend en krijgt een leerling op tijd de juiste ondersteuning. Het lesmateriaal van Smartie kan ervoor zorgen dat het kind ondanks de beperking meer plezier krijgen in het lezen. Dat is alleen maar gunstig. In zijn latere leven zal lezen immers een belangrijke rol blijven spelen.

Goed voorbereid naar de middelbare school

Smartie helpt kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben met begrijpend lezen. Het geeft ze daardoor ook extra zelfvertrouwen. Dat is hard nodig bij de overstap naar de middelbare school. Vanaf de brugklas wordt er meer van leerlingen verwacht. Zelfstandig werken en thuis huiswerk maken. Daarbij is het eens te meer belangrijk dat de leerling goed begrijpt wat er van hem wordt verwacht. Het is daarom dat begrijpend lezen zo enorm belangrijk is. Het kind moet de opdrachten immers snappen om ze goed te kunnen uitvoeren. Door het begrijpend lezen te oefenen met de boekjes van Smartie of de app wordt deze vaardigheid extra getraind.

Meer plezier met begrijpend lezen

Niet ieder kind is een boekenwurm. Sommige kinderen spelen liever buiten of hebben moeite om zich op een boek te concentreren. Als begrijpend lezen een probleem is dan wordt dat laatste nog lastiger. Want als je het verhaal in het boek niet goed kunt volgen dan verslapt ook meestal je aandacht. Als ouders of de leerkracht merken dat een kind problemen heeft met begrijpend lezen dan kan daar gelukkig iets aan worden gedaan. De training van Smartie sluit bovendien prima aan bij de wijze van toetsing door Cito. IEP en DIA.

Zo leert een kind spelenderwijs begrijpend lezen

De basis voor een goede leesvaardigheid wordt natuurlijk al in de onderbouw van de basisschool gelegd. Maar desondanks kan het voorkomen dat een bovenbouw leerling moeite heeft met begrijpend lezen. Voor groep 8 komt daar nog bij dat er steeds meer van de leerling wordt verwacht. De leraar geeft niet meer bij alles uitgebreid tekst en uitleg. Zelf een opdracht lezen wordt steeds belangrijker. Als docent of ouder kun je de boekjes Begrijpend Lezen groep 8 bestellen. Voor scholen is er bovendien de mogelijkheid voor het aanschaffen van een PDF bestand. Dit kan voor meer leerlingen worden gebruikt, uiteraard binnen de hieraan gestelde voorwaarden.