Begrijpend lezen groep 7

Begrijpend lezen groep 7

Het onderdeel begrijpend lezen vormt in groep 7 één van de belangrijkste vakken op school. Dat betekent dat uw kind hier op zeer regelmatige basis, of zelfs dagelijks, in de klas mee te maken krijgt. Begrijpend lezen is dan ook een vaardigheid waarvan de impact niet onderschat moet worden.

Het houdt in dat uw kind in staat is om een tekst te lezen en vervolgens ook na te kunnen vertellen waar de tekst over ging. Uw kind moet dus niet alleen de woorden kunnen lezen, maar ook echt kunnen begrijpen wat er staat.

Een tekst begrijpen

Het kunnen begrijpen waar een tekst over gaat is niet alleen van belang bij de taallessen op school. Het is een vaardigheid die in het hele leven veelvuldig gevraagd wordt en die op school noodzakelijk is bij vrijwel alle vakken. Op het tekstbegrip van uw kind wordt dus dagelijks een beroep gedaan. Om de nieuwe stof van geschiedenis te kunnen leren bijvoorbeeld, of om een nieuwsbericht te kunnen begrijpen.

Het begrijpend lezen speelt in groep 7 dan ook een grote rol in het lesprogramma en maakt ook een groot deel uit van de Entreetoets. Dit is de Citotoets die samen met de Centrale Eindtoets in groep 8 van belang is voor het bepalen van het schooladvies voor de middelbare school. 

Oefenen met tekstbegrip

Als uw kind moeite heeft met begrijpend lezen, is het aan te raden om hier extra aandacht aan te besteden. Niet alleen omdat u zo het taalniveau van uw kind op een hoger niveau kunt brengen en een betere score op de Citotoets kunt verwachten, maar ook omdat het uw kind helpt om de wereld om hem of haar heen beter te begrijpen.

Met het oefenboek Begrijpend Lezen Groep 7 van Smartie kunt u uw kind effectief ondersteunen. Het boek bevat 262 opgaven waarin de vraagstelling hetzelfde is als in de Citotoets. Zo kan uw kind veel oefenen, zijn of haar tekstbegrip verder ontwikkelen en zich tegelijkertijd voorbereiden op de Entreetoets.

Owl Age12 3