Begrijpend lezen groep 7

Leren lezen doen kinderen vanaf de eerste groepen op de basisschool, vaak spelenderwijs. Maar kunnen lezen wil nog niet zeggen dat het kind het begrijpend lezen goed onder de knie heeft. In groep 7 is het belangrijk dat een kind een tekst goed begrijpt. Lezen is dan allang niet meer alleen belangrijk als ‘lezen’ op het programma staat in de klas. Lezen doet het kind de hele dag. Opdrachten voor andere vakken moeten immers ook begrepen worden. Als het kind de vraag over aardrijkskunde of biologie niet snapt, dan is de kans groot dat er een fout antwoord wordt gegeven. Daarom is het belangrijk om begrijpend lezen in groep 7 extra te oefenen als blijkt dat een kind hier moeite mee heeft.

Steeds zelfstandiger leren

Naarmate een kind ouder wordt en in een de bovenbouw van de basisschool zit wordt er steeds meer van het kind verlangd. Ook dat hij zelfstandig kan leren. Zelf een opdracht lezen en die vervolgens maken bijvoorbeeld. Dat lukt alleen als het kind goed begrijpend kan lezen. Deze vaardigheid moet zo vroeg mogelijk worden geoefend en gestimuleerd. Dat kan door het kind veel te laten lezen, bijvoorbeeld boeken uit de bibliotheek. Maar soms is dat niet voldoende en heeft een kind een extra steuntje in de rug nodig. Voor deze groep kinderen is er Smartie. Met de boekjes voor begrijpend lezen leert het kind op een prettige manier nieuwe vaardigheden met taal.

Ideaal lesmateriaal voor leerkracht en ouders

Het grote voordeel van Smartie is dat het zowel door ouders als door leerkrachten in het basisonderwijs kan worden aangeschaft. Voor basisscholen geldt dat het Smartie lesmateriaal ook digitaal kan worden gekocht als PDF. Je kunt het dan aan meerdere leerlingen aanbieden met een groepslicentie. Ouders kunnen de boekjes online bestellen, zowel los als in voordelige sets. Daarnaast is er sinds 2022 het online platform. Hier kunnen leerlingen digitaal bijlessen volgen met behulp van een app.

Begrijpend lezen oefenen geeft meer leesplezier

Niet alle kinderen houden van lezen. Door het begrijpend lezen in groep 7 te oefenen en te verbeteren kun je daar verandering in brengen. Er zijn immers duizenden boeken die een kind kan lezen. Niet alleen boeken met verhalen maar ook over talloze onderwerpen die een kind interessant vindt. Als een kind goed snapt waar een tekst over gaat dan wekt dat in veel gevallen ook meer interesse. Ook al wordt het kind geen boekenwurm, dan nog kan het veel profijt hebben van de opgedane vaardigheden.

Monitor de leesvaardigheden van je leerlingen

Soms is het lastig als je voor de klas staat om alle kinderen genoeg aandacht te geven met begrijpend lezen. Voor docenten in het basisonderwijs is Smartie ideaal. De aangeboden lesstof sluit prima aan bij het leerlingvolgsysteem (LVS) dat op veel scholen wordt gebruikt. De aangeboden oefeningen zijn gebaseerd op onder andere de toetssystemen van Cito, DIA en IEP. Als het kind dus een eindtoets maakt zal de vraagstelling hem bekend voorkomen. Dit maakt Smartie één van de meest praktische methodes om kinderen bijles te laten volgen in begrijpend lezen in de groepen 3 tot en met 8.