Begrijpend lezen groep 6

Begrijpend lezen groep 6

Begrijpend lezen is in groep 6 één van de kernvaardigheden die uw kind op school leert. Bij begrijpend lezen draait het erom dat uw kind weet wat er in een tekst staat. Dit is een vaardigheid die nodig is bij vrijwel alle vakken die uw kind op school krijgt.

Om bijvoorbeeld de lesstof van aardrijkskunde te kunnen begrijpen, moet het tekstbegrip van uw kind voldoende ontwikkeld zijn. En zo werkt het niet alleen voor de vakken op de basisschool en later op het voortgezet onderwijs, maar ook voor heel veel dingen in het dagelijkse leven.

Basisvaardigheid

Begrijpend lezen kan dus gezien worden als een basisvaardigheid, waaruit heel veel andere vaardigheden voortvloeien. Dat maakt begrijpend lezen dan ook tot één van de kernvakken in de bovenbouw van de basisschool. Uw kind moet bij begrijpend lezen bijvoorbeeld leren hoofzaken van bijzaken te onderscheiden, het onderwerp uit een tekst kunnen halen en een tekst kort kunnen samenvatten. Sommige kinderen hebben hier veel moeite mee en kunnen wel wat extra ondersteuning gebruiken.

Smartie biedt die ondersteuning door middel van oefenboeken en bijlesboeken die u thuis of bij bijles kunt gebruiken. In deze boeken vindt u veel oefenopgaven waarmee uw kind zijn of haar vaardigheden op het gebied van tekstbegrip kan verbeteren.

Tekstbegrip in groep 6

Begrijpend lezen in groep 6 kunt u oefenen met het oefenboek Taal Groep 6. Hierin vindt u verschillende onderdelen van taal, waaronder ook het begrijpend lezen. Naast lesstof die aansluit bij wat uw kind in de klas leert, vindt u in dit boek ook 470 opgaven waarmee uw kind flink kan oefenen.

De manier van vragen stellen in deze opgaven is hetzelfde als in de Citotoets, zodat uw kind ook direct hieraan went en zich effectief kan voorbereiden op de Citotoets. Door een stapsgewijze opbouw in het oefenboek kan uw kind de taalvaardigheden langzaam maar zeker uitbouwen en de kennis op een hoger niveau brengen.

Owl Age12 3