Begrijpend lezen groep 6

Een kind in groep 6 van de basisschool moet als het goed is al behoorlijk kunnen lezen. Niet alleen moet het kind woorden en zinnen kunnen lezen, maar ook het begrijpend lezen wordt steeds belangrijker. Opdrachten voor andere vakken worden immers ook met teksten uitgelegd als de docent dit niet mondeling doet. Een kind dat een toets maakt moet de vraag over aardrijkskunde of de rekenopdracht wel goed kunnen begrijpen om het juiste antwoord te kunnen geven. Daarom is begrijpend lezen zo enorm belangrijk. Een kind dat deze vaardigheid onvoldoende beheerst moet hierin dan ook tijdig worden bijgeschoold. Slimme uil kan daarbij helpen.

Begrijpend lezen is levenslang belangrijk

Begrijpend lezen is niet alleen belangrijk in groep 6. Het is ook van groot belang tijdens de jaren op de middelbare school en bij het volgen van een vervolgstudie. En natuurlijk als de leerling van nu straks de maatschappij ingaat om aan zijn eerste baan te beginnen. Dat je kunt lezen wil nog niet zeggen dat je ook goed begrijpend kunt lezen. Een tekst kunnen lezen is immers geen garantie dat je die ook begrijpt. De training van Slimme uil in begrijpend lezen legt juist daar de nadruk op. Het kind leert om na het lezen van een tekst om deze in de eigen woorden na te vertellen of samen te vatten.

Een leesachterstand tijdig onderkennen

Het is belangrijk dat een achterstand in leesvaardigheid bij een kind op tijd wordt ontdekt. Dan kan er snel worden ingegrepen om de schade beperkt te houden. Als het kind beter gaat lezen zal vanzelf ook het begrijpend lezen verbeteren. Een kind dat zich minder hoeft in te spannen om teksten tot zich te nemen zal ze ook makkelijker snappen. Daardoor krijgt het kind vervolgens weer meer plezier in lezen. Al deze factoren hebben uiteindelijk een positieve uitwerking op de lees- en schrijfvaardigheid van het kind. Hiervan kan hij profiteren bij een vervolgstudie en een latere baan.

Begrijpend lezen met Slimme uil

Slimme uil biedt een leersysteem voor begrijpend lezen voor groep 6. De lesstof in de boekjes en op het online platform zijn zodanig samengesteld dat ze aansluiten bij de leerlingvolgsystemen die door basisscholen worden gebruikt. Dat wat het kind leert kan daardoor eenvoudig worden getoetst met behulp van de toetsen van onder andere Cito, IEP en DIA. Op die manier hebben zowel de leerkracht als de ouders inzicht in de vorderingen van het kind. De lesstof is er voor leerlingen in de groepen 3 tot en met 8. Het kind kan dus gedurende de hele basisschoolperiode worden ondersteund bij het begrijpend lezen.

Een gebruiksvriendelijke methode voor begrijpend lezen

Voor de ondersteuning van leerlingen in groep 6 bij begrijpend lezen is Slimme uil bij uitstek geschikt. Scholen kunnen de boekjes ook als pdf aanschaffen en op die manier voor meerdere leerlingen beschikbaar stellen. Als ouders kun je de boekjes online bestellen. Ze zijn los verkrijgbaar maar ook in voordelige sets. Samen met je kind begrijpend lezen oefenen is leuk en leerzaam. En dat geldt natuurlijk ook voor je kind vorderingen zien maken met lezen.